Публикация

IN MEMORIAM

Поклонението пред тленните й останки ще бъде на 24 март от 10 часа на Централните гробища в град Варна


IN MEMORIAM

След тежко боледуване почина дългогодишният преподавател във Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет – Варна доц. д-р Боряна Кавалджиева.

Доц. Кавалджиева бе уважаван и обичан преподавател, утвърден експерт в България в областта на хигиената на околната среда и трудовата медицина.

В периода 2007-2012 г. тя бе ръководител на Катедрата по хигиена и бедствени ситуации в МУ-Варна и водеше дисциплините „Хигиена на здравеопазването", „Трудова медицина", „Околна среда и здраве", „Хранене и здраве", "Ергономия и организация на труда" във всички специалности на ФОЗ и Факултета по медицина, в програмите на български и руски език.

Доц. д-р Боряна Кавалджиева е родена на 23 май 1948 г. в гр. Нови пазар. Завършва гимназия в гр. Нови пазар и медицина в Санкт Петербург, Русия (Санктпетербургска Държавна медицинска академия) през 1972 г., след което започва работа в отдел „Хигиена на труда" в ХЕИ - Варна и като хоноруван асистент в Катедрата по хигиена и професионални заболявания към ВМИ - Варна.

Доц. Кавалджиева бе активен участник в професионални и съсловни лекарски организации и в академичния живот на Факултета по обществено здравеопазване. Много от нас имаха честта да бъдат нейни ученици и колеги.

Поклонението пред тленните й останки ще бъде на 24 март, от 10 часа на Централните гробища в град Варна.

Поклон пред светлата й памет!

Коментари