Публикация

Европейската Асоциация по Кардиология връчи престижни дипломи по специалност „Сърдечна недостатъчност“

Обучението бе проведено в Цюрих, Швейцария в периода Януари 2014-Октомври 2015 от Европейската Асоциация по Кардиология съвместно с Университета в Цюрих и Университетската болница в Цюрих


Европейската Асоциация по Кардиология връчи престижни дипломи по специалност „Сърдечна недостатъчност“

Доц. д-р Бранимир Каназирев, Ръководител на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести и д-р Лиляна Мирчева от Клиниката по Кардиология към Катедрата по Вътрешни Болести към МУ – Варна и Университетска Болница „Света Марина" получиха първите в България Сертификати за съвременни академични изследвания при сърдечна недостатъчност след двегодишен курс за следдипломна квалификация. Обучението бе проведено в Цюрих, Швейцария в периода Януари 2014-Октомври 2015 от Европейската Асоциация по Кардиология съвместно с Университета в Цюрих и Университетската болница в Цюрих .

Доц. Каназирев и д-р Мирчева бяха избрани за участие в курса от Европейската Асоциация по Сърдечна недостатъчност въз основа на техни участия в конгресите по Сърдечна недостатъчност на Европейската Асоциация по Кардиология.


Сърдечната недостатъчност се очаква да бъде новата епидемия на 21 век и да се превърне в една от водещите причини за хоспитализация при пациенти над 65-годишна възраст. За тези пациенти са необходими добре обучени кардиолози с висока компетентност в клиничната медицина и фармакотерапията и отлични познания, свързани с грижите, инвазивните процедури и лечението на сърдечна недостатъчност.

Коментари