Европейската Асоциация по Кардиология връчи престижни дипломи по специалност „Сърдечна недостатъчност“
Медицински университет Варна
Медицински университет Варна
Организация
Европейската Асоциация по Кардиология връчи престижни дипломи по специалност „Сърдечна недостатъчност“

Европейската Асоциация по Кардиология връчи престижни дипломи по специалност „Сърдечна недостатъчност“

Обучението бе проведено в Цюрих, Швейцария в периода Януари 2014-Октомври 2015 от Европейската Асоциация по Кардиология съвместно с Университета в Цюрих и Университетската болница в Цюрих

Европейската Асоциация по Кардиология връчи престижни дипломи по специалност „Сърдечна недостатъчност“

Доц. д-р Бранимир Каназирев, Ръководител на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести и д-р Лиляна Мирчева от Клиниката по Кардиология към Катедрата по Вътрешни Болести към МУ – Варна и Университетска Болница „Света Марина" получиха първите в България Сертификати за съвременни академични изследвания при сърдечна недостатъчност след двегодишен курс за следдипломна квалификация. Обучението бе проведено в Цюрих, Швейцария в периода Януари 2014-Октомври 2015 от Европейската Асоциация по Кардиология съвместно с Университета в Цюрих и Университетската болница в Цюрих .

Доц. Каназирев и д-р Мирчева бяха избрани за участие в курса от Европейската Асоциация по Сърдечна недостатъчност въз основа на техни участия в конгресите по Сърдечна недостатъчност на Европейската Асоциация по Кардиология.


Сърдечната недостатъчност се очаква да бъде новата епидемия на 21 век и да се превърне в една от водещите причини за хоспитализация при пациенти над 65-годишна възраст. За тези пациенти са необходими добре обучени кардиолози с висока компетентност в клиничната медицина и фармакотерапията и отлични познания, свързани с грижите, инвазивните процедури и лечението на сърдечна недостатъчност.

Мнения