Публикация

Ученически дискусии на тема „Туберкулозата – социално значимо заболяване“ проведоха в Стара Загора

„Обединени в борбата срещу туберкулозата” е мотото, с което се отбелязва днешния Световен ден за борба с туберкулозата. По този повод бяха проведени интерактивни дискусии с над 50 ученика от СОУ „Христо Смирненски” и 12 ОУ „Стефан Караджа” на тема „Туберкулозата – социално значимо заболяване“


Те бяха организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора, съвместно с Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците на, в партньорство със сдружение „Свят без граници” и Регионалната здравна инспекция. Старозагорските ученици се запознаха с причинителя на болестта, източниците и начина на заразяване, най-важните рискови фактори и профилактиката. Всички участници получиха здравно-образователни материали.

Световната здравна организация отправи призив към всички правителства и гражданското общество за развитие на диалога и сътрудничеството и за обединяване на усилията за полагане край на епидемията от туберкулоза.

Всяка година в света се регистрират 9 милиона нови случая на туберкулоза и умират 1,5 милиона души от болестта. Всеки ден в света има нови 24 000 заразени, 4 000 починали и 8 000 неоткрити случаи. Въпреки усилията ежегодният спад на заболеваемостта от туберкулоза е недопустимо нисък. Без поставена диагноза или без лечение са 3,3 милиона души.

Коментари