Публикация

Седмица, посветена на комплексните грижи след активно лечение на жени

Животът с рак поставя проблеми, свързани с качеството на живот при болните. Необходима е специална подкрепа за възстановяване на силите, психо-социалната адаптация и връщането към живота.


В периода 28 март - 01 април 2016 г. Специализираната болница за активно лечение по онкология – София (СБАЛО) организира Седмица, посветена на Комплексните грижи след активно лечение на жени. Комплексните грижи включват – изследване на туморни маркери на млечна жлеза СА 15-3 и яйчник СА 125 и индивидуални консултации с психолог.

Благодарение на съвременните методи за диагностика и лечение в онкологията, все повече нараства броят на хората, преживели болестта. Животът с рак поставя проблеми, свързани с качеството на живот при болните. Необходима е специална подкрепа за възстановяване на силите, психо-социалната адаптация и връщането към живота.

Изследванията на туморните маркери на млечна жлеза СА15-3 и яйчник СА 125 ще се осъществят в периода от 28 март до 01 април 2016 г., , включително в Отделението по нуклеарно - медицинска диагностика „Ин витро”, от 8,30 до 10,30 часа, без предварително записване. Необходимо е желаещите да преминат първо през Регистратурата на лечебното заведение.

Индивидуалните консултации с психолог ще бъдат на 31 март 2016 г. от 9.00 до 14.00 часа след предварително записване на телефон 02/ 8076 298. При индивидуалните срещи с психолога ще бъдат набелязани конкретни стъпки и цели в процеса на реадаптация и интеграция с цел по-високо качество на живот – психично, социално и физическо.

Безплатни индивидуални консултации с психолог ще има всеки последен четвъртък от месеца в периода март – юни 2016г., включително, след предварително записване на телефон 02/ 8076 298.

Коментари