Публикация

МЗ: Слагаме край на порочни практики парите за здраве да се харчат за търговски интереси

Осигуряваме допълнителни 36 млн. лв. за профилактични прегледи, направления, изследвания и за заплащане на труда на лекарите, посочва екипът на Москов


Министерството на здравеопазването изпрати своя актуална позиция за провежданите реформи в сектора. Публикуваме я без редакторска намеса:

Сегашното мнозинство получи на последните избори доверието на гражданите срещу много ясни и конкретни ангажименти. Реформата в здравеопазването е един от тях. Целта на реформата, така както винаги е била формулирана пред гражданите и така както е получила тяхното доверие, е пациентът да бъде поставен в центъра на системата. Това означава да се сложи край на порочните практики, парите на осигурените българи да се харчат научно и статистически необосновано, насочвани към задоволяване на търговски и финансови интереси, често влизащи в противоречие с нуждите на българските пациенти. Парите да следват пациента и неговите нужди.

За тази цел екипът на МЗ и правителството подготвиха и реализираха голямо количество нормативни и системни промени. Създадохме Национална здравна ката, като инструмент за наблюдение и анализ на нуждите на българските пациенти. За да сме сигурни, че разпределяме наличните ресурси на системата по най-ефективния начин за задоволяването на регистрираните статистически потребности на пациента.

Всички предложени промени бяха подложени на широко обществено обсъждане. Всяка промяна сме дебатирали задълбочено с всички групи и всяко мнение и позиция са преминавали през сериозен анализ, в резултат на което голяма част от тях вече са част от окончателните промени. Екипът на министерството е отворен към всички мнения на специалисти, пациенти и участници в системата, които отговарят на стремежа на реформата – здравеопазването в България да бъде по-качествено, по-достъпно и по-отговорно към пациентите.

Убедени сме, че ролята на общопрактикуващите лекари е изключително важна и затова един от най-сериозните компоненти на реформата, е именно извънболничната помощ. Съгласни сме с оценката, че до този момент тя е била трайно пренебрегвана и недофинансирана. Затова една от преките цели, които този екип на МЗ си поставя, е да прекрати това и да превърне извънболничната помощ в модерна и максимално задоволяваща нуждите на българските граждани.

За тази цел:

1. За първи път гарантираме финансиране на безпрецедентно увеличаване на достъпа на българските пациенти до извънболнична помощ. Осигуряваме допълнителни 36 млн. лв. за профилактични прегледи, направления, изследвания и за заплащане на труда на лекарите. Така в последните две години увеличаваме финансирането на извънболничната помощ общо с над 56 млн. лв.

2. Сериозно увеличаваме броя на финансираните от НЗОК направления с нови допълнителни 641 хил. С това преодоляваме затруднението пред лекари и пациенти за получаване на бърз достъп до специалист при нужда.

3. С повече от 10 млн. е увеличен бюджетът на първичната извънболнична медицинска помощ, спрямо 2014 година.

4. Драстично увеличаваме броя на финансираните от НЗОК профилактични прегледи на деца до 18г. – с 260 хил. повече. Освен това чувствително увеличаваме и заплащането за тази дейност на общопрактикуващите лекари.

5. НЗОК ще плати за предстоящата година за допълнителен брой прегледи 4 239 000, което е средно 960 лв. на една практика.

6. През 2016г. е планирано голямо увеличение на изследванията за контрол на диабета - за глюкоза изследванията са увеличени с 416 268 повече от миналата година за сумата от 595 263лв., за кръвно- захарен профил изследванията са увеличени с 167 855 повече за сумата от 646 241лв. и за гликиран хемоглобин - 91 945 повече изследвания за сумата от 849 572лв.

7. НЗОК ще финансира с 2 927 654лв. допълнителни нови 2 047 300 изследвания за контрол на състоянието при сърдечно-съдови заболявания.

8. Изследването за общ холестерол е включено в нова система за изследване на наблюдение по SCORE, която позволява определяне на поведението и таргета на терапията на пациента спрямо определения му общ риск. Извън това, изследванията на холестерол са увеличени с 500 хил., на HDL-холестерол – с 500 хил. и на триглицериди – също с 500 хил.

9. Въведено е ново изследване специално за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и хронична бъбречна недостатъчност – LDL-холестерол

10. Запазваме продължителността на профилактичния преглед и прегледа при диспансеризация, който е определен на 15 мин. от 2005г.

Всички тези промени са официална позиция на Министерството на здравеопазването, съгласувана с НЗОК.

Коментари

Искра Сотирова
26 мар 2016 17:58

Точно така, Мария Шаркова - коренът на злото е в моментът, когато ги направиха търговски дружества. Дори Центърът за психично здраве във Варна, който лекува наркозависими трябва да формира печалба по закон. Проблемът е и в това, че в България съществуват няколко хиляди фондации, а всъщност няма болница, която да е самарянска - да се издържа от фондации и дарения, каквито има по белия свят.

Мария Шаркова
25 мар 2016 20:56

Болниците са търговски дружества, които като всяко друго търговско дружество, трябва да формират печалба, за да функционират. Това се нарича търговски интерес. След като слагате край на това, направете болниците фондации или сдружения с нестопанска цел.