Публикация

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕПОДПИСВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР С НЗОК

Становище относно националният рамков договор


Българската стопанска камара (БСК) следи с особена тревога и загриженост ескалиращото напрежение между Българския лекарски съюз (БЛС) и Министерството на здравеопазването (МЗ) по редица постановки в нормативните актове, уреждащи ключови проблеми на здравеопазването. Израз на това противопоставяне е неподписването от страна на БЛС на Националния рамков договор с НЗОК.

Създалото се напрежение пречи на нормалната работа на системата на здравеопазването и, ако ескалацията продължи, това ще доведе до протести от пациенти и лекари и влошаване на качеството на медицинското обслужване на населението. Опасяваме се, че създаденото напрежение може да доведе и до допълнителна емиграция на ценни за страната квалифицирани специалисти.

Налице е несигурност в дейността на болничните заведения, особено тези на общинска издръжка, във връзка с липсата на яснота относно осигуряването на финансовата им стабилност през годината.

Предвид сложния характер на отношенията между съсловни организации и институции в системата на здравеопазването, считаме, че полезно би било, под ръководството на премиера и ресорния вицепремиер, да се организира среща на ръководствата на МЗ, БЛС и НЗОК, на която да се обсъдят и решат възникналите противоречия, така че да се установи нормална работа на здравната система през годината. Целесъобразно би било проблемът да бъде поставен на обсъждане и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. БСК е готова да участва в диалога чрез своята експертиза и позиции.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Коментари