Публикация

Министерски съвет прие незаконна здравна карта

Националната здравна карта е незаконен документ, защото не е съобразена с областните здравни карти, а методиката по нейното изработване не е обнародвана в „Държавен вестник“.


Министерски съвет прие напълно незаконен документ – Националната здравна карта. В закона е казано е, че тя съдържа областите здравни карти. В случая бяха правени някакви областни и никой не знае дали се съобразиха с тях. В последствие четири-пет пъти беше променяна Националната здравна карта. Това означава, че тя не се състои от областните здравни карти. Мога веднага да дам пример със София, където областната здравна карта отчита, че са необходими още над 260 легла.

Другият важен момент, който юридически я прави незаконна е, че картата по закон се изработва по методика, която трябва да е нормативен акт. Такава методика има публикувана на страницата на Министерството на здравеопазването, но тя не е обнародвана в „Държавен вестник“ и не е нормативен акт. Според мен юристите на Министерски съвет е трябвало да обърнат внимание на това.

Картата очевидно ще бъде атакувана в съда, където най-вероятно ще бъде отменена. Това ще доведе до още повече проблеми. Ако НЗОК не сключи договор с някои болници и практики в последствие исковете ще бъдат насочени към нея.

Целта на здравната карата е да ликвидира някои болници. Вероятно от МЗ се надяват, че тези лечебни заведения дори и да спечелят съдебните процеси след това много трудно ще могат да бъдат отворени отново. Имаме случая с Девин.

В момента има много голямо противопоставяне между МЗ и лекарската гилдия, което неизбежно се отразява негативно и на пациентите, защото интересите на лекарите и пациентите са едни и същи. 

Коментари