Публикация

Д-р Даниела Ганева, невролог от Сити Клиник Варна: Приложение на Доплер за оценка на риска от инсулт

Сити Клиник Варна разполага с висок клас дуплекс Доплер GE с висока разделителна способност и възможност за автоматично изследване на интима медиа индекс (IMI).


Доплеровата сонография e безвреден, безболезнен и атравматичен метод за изследване посоката и скоростта на кръвния ток в съдовете /артерии и вени/. Той се основава на Доплеровия ефект, открит от Кристиян Андреас Доплер през 1842 г. и е наречен на негово име. Изследването представлява промяна на честотата на звуковите вълни при преминаване на звуковия източник спрямо неподвижен наблюдател. При изследване на съдовата система ултразвуковите вълни се отразяват от движещите се формени елементи на кръвта, най-вече от червените кръвни клетки.

Доплеровата сонография бива: Екстракраниална – изследва артерии и вени в областта на шията, Интракраниална – изследва артерии, вени и венозни синуси в черепната кухина, Периферна – изследва артерии и вени на крайниците.

В неврологичната практика се използват първите два вида.

Ексракраниалната Доплерова сонография се прилага за:

 • Ранна диагностика на началните структурни промени в артериалната стена още преди сформинето на атеросклерозна плака и респективно – предприемане на превантивни мерки за евентуално развитие на мозъчно-съдова болест. За оценка се използват следните показатели: 1. Измерване дебелината на съдовата стена – най-често на дисталния участък на обща сънна артерия т.нар. интима медия индекс (IMI). 2. Измерване на индекса на резистентност – той се увеличава при намаление на еластичността на мозъчните съдове и др.
 • При вече сформирали се атеросклеротични плаки Доплеровата сонография дава възможност за определяне на тяхната големина и структура и влиянието им върху кръвния ток в съответния артериален съд. При съответни показаниясе предприемат оперативни или интервенционални методи за тяхното отстраняване след провеждане на консилиум между невролози, съдови хирурзи и ангиолози.
 • За диагностика на дисекация (разслояване) на стената на сънните артерии в областта на шията, което е животозастрашаващо състояние и изисква спешна медицинска намеса. Най-често се среща при пациенти с травми в областта на шията.
 • За установяване на съдови аномалии – аневризми (разширения), извивки, бримки, артерио-венозни малфомации
 • За установяване на тромбози на артерии и вени.

При транскраниалната Доплерова сонография ултразвуковите вълни проникват през черепа на дълбочина от 25 до 120 мм и практически достигат до всички кръвоносни съдове в мозъка. Изследването понякога е затруднено поради конституционални особености на пациента – плътни черепни кости.

Методът се използва при:

 • Мозъчни кръвоизливи – субарахноидални мозъчни кръвоизливи за оценка на съдовото съпротивление и оттам за наличието на съдов спазъм и риск от вторичен мозъчен инсулт
 • Стенози (стеснения) на мозъчни съдове
 • Тромбози или емболии (запушвания на мозъчните съдове и дурални синуси)
 • Мозъчно-съдови аномалии (аневризми, торбовидни разширения), артерио-венозни малформации (патологична връзка между венозен и артериален съд), ангиоми
 • За оценка на колатералното кръвообръщение (обходните пътища на кръвния ток при наличие на високостепенно стеснение на артериите, най-вече от атеросклерозни плаки, а оттам и за определяне на риска от ПНИК – преходно нарушение на мозъчното кръвообръщение) или исхемичен мозъчен инсулт при провеждане на оперативна интервенция за отстраняване на плаката.
 • Периферната Доплерова сонография е приоритет на съдови хирурзи и ангиолози.

Показания за провеждане на Доплеровата сонография са: главоболия, всички форми на мозъчно-съдова болест – асимптомни нарушения на мозъчното кръвообръщение, ТИА (преходни нарушения на мозъчното кръвообръщение), мозъчни инсулти, деменции, хипертензивна енцефалопатия, тромбози на мозъчните артерии, вени и дурални синуси, мозъчно-съдови аномалии (аневризми, атеросклерозни малформации). Прилага се също при системни заболявания на съдовете – васкулити, шум в ушите, световъртеж, травми в областта на шията, при пациенти с хипертонична болест, диабет, метаболитен синдром, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушение, затлъстяване, повишение на мазнините в кръвта, при пушачи, както и при наследствено обременени с мозъчно-съдова болест.

Симптомите, които насочват лекаря за препоръка за провеждане на Доплерова сонография на мозъчните съдове, са: главоболия, световъртеж, залитане, шум в ушите, нарушение в зрението, двойно виждане, смущение в гълтането и говора, слабост или тръпнене на крайник/крайници или част от лицето и туловището, което най-често е едностранно, болки в тила и шията.

Съвременната Доплерови апарати съчетават Доплеровия ефект с двуизмерно ехографско (B mode) изследване в реално време, изобразяващо структурата на съдовата стена и околната тъкан, съчетано с цветно доплерово изобразяване на кръвния ток – т.нар. дуплекс Доплер, а понякога и отразяване на мощността на кръвотока (power Doppler).

Сити Клиник Варна разполага с висок клас дуплекс Доплер GE с висока разделителна способност и възможност за автоматично изследване на интима медиа индекс (IMI). Това позволява ранна диагностика и проследяване на пациенти с асимптомни нарушения на мозъчното кръвообръщение, състояния предхождащи мозъчния инсулт. Поради безопасността и атравматизма на метода той може да се прилага по преценка на наблюдаващия невролог често без да навреди по никакъв начин здравето на пациента.

За провеждане на изследването е необходимо пациентите да бъдат спокойни, с нормализирани стойности на артериалното налягане и сърдечната честота. Желателно е мъжете да бъдат изръснати, а жените – без грим.

Изследването продължава между 20 и 40 минути.

Коментари