Публикация

Конкурс за стипендии на студенти по медицина

​МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА


Стипендиите са от учебната 2016/2017 г. и са за следните длъжности и места на изпълнение на военната служба:

1. „Лекарв медицински пункт“ във военно формирование в Стара Загора, към МБАЛ-Пловдив на ВМА
2. „Лекар в медицински пункт“ във военно формирование в Шумен, към МБАЛ – Варна на ВМА
3. „Началник на медицински пункт“ във военно формирование в Бургас, към МБАЛ – Варна на ВМА
4. „Заместник-началник на медицински пункт“ във военно формирование в София, към МБАЛ – София на ВМА

Краен срок за кандидатстване: 13 май 2016 г. във Военно окръжие – Пловдив

За допълнителна информация за други условия, изискванията към кандидатите и необходимите документи можете да се обръщате към :
Военно окръжие – Пловдив
Областен военен отдел
ул. Велико Търново 75
тел.: 032 632 871
E-mail: vo_plovdiv_new@mail.bg

Медицински университет - Пловдив
Център за кариерно развитие
Ректорат, ет. 1, стая 2
Тел.: 032 602 274
E-mail: career@meduniversity-plovdiv.bg

Коментари