Публикация

Д-р Москов: Анонимни служители на НЗОК и лекари са намалили цената на онкологичната пътека

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов обяви, че заради лобизъм цената на онкологичната пътека е били намалени в проекта за НРД. Той обяви, че след намесата му това решение е премахнато и има 12 млн. лв. повече за онкология.


Автор: Бойко Бонев

Тази година няма намаляване на цени на клинични пътеки, напротив – има увеличение. Това каза министърът на здравеопазването д-р Петър Москов по време на пресконференция, провела се на 28 март 2016 г. От думите му обаче стана ясно, че в първоначалния вариант на НРД за 2016 г. е имало намаление на цената на онкологичната пътека с близо 60%. Те обаче са били коригирани след намеса му и тази на министъра на финансите Владислав Горанов. Според него предложението за орязване на цената на химиотерапията не излязла нито от МЗ, нито от НЗОК. Онколози добавиха, че също не са правили подобно предложение.

„Съжалявам, че държавата малко по-късно от нужното използва правомощията си да прекрати практиката анонимни представители на лекарското съсловие да преговарят с анонимни служители на касата, в следствие на което хора като онколозите да питат защо проектът за клинични пътеки за тях трябва да бъде намален с 60%“, заяви д-р Москов. Той каза, че на оперативно ниво

ще бъде потърсена отговорност от чиновниците в касата,

които са взели решението за намаляване на цените. Министърът отбеляза, че ръководството на НЗОК и Надзорният съвет не са имал яснота, че това се е случило.

Министърът коментира, че интерес от подобно намаляване на средствата за онкология имат хора, които искат тези пари да бъдат прехвърлени в други пера от бюджета на НЗОК. „Имаше предложение за увеличаване на стойността на оперативното лечение на херниите в коремната област и на операциите на далака. От гледна точка на анализа на касата и на министерството ние не виждаме нито дефицит на кадри, които се занимават с това нещо, нито лошо остойностяване на тези клинични пътеки“, заяви той. По думите му всеки лобизъм, всяко едно необмислено решение, които са били заложени в НРД са изчистени и нито една дейност няма да бъде по-малко като цена в сравнение с това, което е било миналата година. Д-р Москов каза, че всяка една стойност в клиничните пътеки е внимателно изследвана. Той добави, че през тази година няма да има нов „служебен“ рамков договор, а ще бъде създаден анекс към НРД 2015 г.

Д-р Москов отбеляза, че има увеличение на парите за онкология. Той каза, че благодарение на преизпълнение на приходите за здравни вноски

за лъчелечение и радиохирургия ще бъдат отделени 12 млн. лв.,

без да е необходима актуализация на бюджета на НЗОК. Повече при са отделение и за неонатологични пътеки – 3 млн. лв., а за лечение на артериална хипертония има увеличение от 4,3 млн. лв.

Министърът на финансите Владислав Горанов обяви, че към днешна дата има преизпълнение на приходите от здравни вноски с 21 млн. лв. Той каза, че спрямо същия период за миналата година има ръст на събираемостта от 2,5%. „Това, което се показва като изпълнение за първите три месеца от годината ни дава основание са смятаме, че заложеният темп на нарастване на приходите от здравноосигурителни вноски в бюджета на НЗОК ще достатъчен да се покрият тези допълнителни ангажименти“, заяви Горанов.

Д-р Москов също така каза, че протестите на общопрактикуващите лекари за недостатъчно пари в извънболничната помощ не са оправдани. Той отбеляза, че за две години и половина средствата там са увеличени с около 13%, като от болничната помощ там са прехвърлени 56 млн. лв. Според него през тази година за извънболничната помощ са отделени 36 млн. лв. повече, от които 8 млн. лв. са за първичната (ПИМП). Министърът добави, че има и увеличение на обемите на направленията и изследванията. „По този начин отговаряме на част на притесненията на личните лекари, които имат някаква своя готовност да изразят несъгласие с политиката на касата и на държавата“, заяви той. 

Коментари