Публикация

Над 450 кандидат-студенти са подали документи за явяване на предварителните изпити в МУ-Плевен през април

Приемът на документи продължава до 1 април


Медицински университет – Плевен стартира на 21 март 2016 г. първия прием на кандидатстудентски документи за явяване на предварителните изпити през м. април. Кандидатите имат възможност да подават своите документи по три начина – електронно чрез системата на сайта на университета, на място в Ректората и в бюрата във всички големи градове на страната. Към момента 460 кандидати са подали своите документи, от които най-много са желаещите да се явят на изпит по биология за специалност „Медицина“ – 361; след тях по численост са желаещите да се явят на изпит по химия – 336, а 101 са заявилите желание да положат теста по биология за бакалавърските специалности на висшето училище. Най-много са кандидатите подали своите документи на място в Ректората – 236, следвани от тези, ползвали системата за онлайн кандидатстване през сайта на университета – 145, като 79 са зрелостниците, които са посетили кандидатстудентските бюра в страната. Таксите за явяване на конкурсни изпити се запазват непроменени от миналата година – 60 лв. за явяване на първи изпит и по 30 лв. за всеки следващ.

Медицински университет – Плевен и тази година провежда две изпитни сесии – предварителна и редовна съответно през м. април и през м. юли, като кандидатите участват в класирането с по-високата оценка от двете сесии. От 21 март до 01 април включително се подават документи за предварителната изпитна сесия през м. април.Освен онлайн и в бюрата в цялата страна, зрелостниците могат да подадат документи в Ректората в Учебен отдел, стая 207, всеки работен ден до 17.00 ч.Предварителните изпити по биология и химия за „Медицина“ са съответно на 10 и 16 април, а тестът по биология е на 9 април.

През м. юни се подават документи за редовната изпитна сесия – от 20 до 30 юни - отново по трите начина – на място, онлайн и в бюрата. Редовните изпити за специалност „Медицина“ са на 5 юли по биология и на 12 юли по химия, а тестът по биология е на 27 юли.

За бакалавърските специалности зрелостниците могат да кандидатстват или с държавен зрелостен изпит по биология, или с тест по биология, а също и по двата начина с избор на по-високата получена оценка. За „Медицина“ се полагат конкурсни изпити по биология и химия, отново с участие в класирането с по-високата оценка от двете изпитни сесии – предварителна и редовна. През тази година Ръководството доразви решението си да промени формата на конкурсните изпити по биология и химия за специалност „Медицина“ в посока към тестово изпитване, с цел прекратяване на практиката учебният материал да се възпроизвежда механично чрез развиване на теми.

За пореден път висшето училище предложи непроменен брой места за прием по държавна поръчка на български студенти за новата академична 2016/2017 година. В същия размер се запазват и таксите на обучение на новопретите студенти. Университетът ще приеме общо 394 нови студенти, от които 294 в редовна форма на обучение и 100 в задочна. От тях 74 ще бъдат студентите в специалностите, водещи до придобиване на степен „Професионален бакалавър“ към Медицинския колеж – „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Социални дейности“. Предложените места по държавна поръчка за бакалавърските специалности са общо 130 – за „медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Опазване и контрол на общественото здраве във факултет“ „Обществено здраве“; както и за „Медицинска сестра и акушерка“ във факултет „Здравни грижи“. Местата за бъдещи лекари са 90 по държавна поръчка, като висшето училище признава за конкурсна оценка отличния резултат над 5,50 от олимпиади по биология и химия.

Оценките от конкурсните изпити по биология и химия за „Медицина“ ще важат и за първия прием от 30 места по държавна поръчка за специалност „Магистър-фармацевт“, който ще бъде обявен за редовната изпитна сесия.  

Коментари