Публикация

Прегледи за остеопороза в Бургас


Профилактични прегледи за остеопороза на по-ниска цена /10 лева/ ще се проведат на 20 ноември в Бургас.

Те ще се извършат в сградата на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве от 9:00 до 17:00 часа.

Кампанията включва измерване на костната плътност на остеомер скринингов тип и насочване на новооткритите случаи с намалена костна плътност за диагностика и лечение в центровете и специализираните кабинети по остеопороза.

Изследванията ще се правят след предварително записване на тел. 056/81 62 53, вътр. 220.

Инициативата се организира от РИОКОЗ-Бургас и Асоциация „Жени без остеопороза”.

 

Коментари