Публикация

Семинар на тема "Оценка на здравни технологии" (25 март 2016)

На 25 март 2016 г. в аулата на УМБАЛ „Света Екатерина” се проведе съвместната инициатива на Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София и Българска асоциация за лекарствена информация. Семинарът беше посветен на темата за Оценката на здравни технологии.


На 25 март 2016 г. в аулата на УМБАЛ „Света Екатерина” се проведе съвместната инициатива на Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София и Българска асоциация за лекарствена информация. Семинарът беше посветен на темата за Оценката на здравни технологии.

В приветственото си слово проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, Декан на ФОЗ-София подчерта, че „темата на събитието е продиктувана от актуалните тенденции в областта на здравеопазването. Едно от предимствата на ФОЗ е, че умее да прогнозира процеси и събития в сектора, а това го прави визионерски ориентиран. Осъзнаваме, че бъдещето на системата е в прехода от държавна регулация на пазара към конкурентна дерегулация и стимулиране на иновациите. Именно поради това беше сформирана и Катедрата по оценка на здравни технологии, която адекватно успя да отговори на назряващите потребности и която целенасочено развива своя академичен и практично-приложен капацитет.”

В обръщението си към участниците в семинара доц. Добриана Сиджимова, зам. председател на БАЛИ отбеляза предстоящите инициативи на Асоциацията през 2016 г. и подчерта, че вдъхновени от стремежа към новаторство БАЛИ се опитва постоянно да разнообразява портфолиото си и в потвърждение посочи, че на 26 май предстои уърк-шоп на тема: „Лекарства за педиатрична употреба”, воден от топ експерт в областта – д-р Клаус Розе. Друга иновативна инициатива беше он-лайн отразяването на събитието, което можеше да се проследи на платформата на Semi.bg в реално време или на запис на уеб-страницата на БАЛИ – www.badibg.org.

Същинската научна част на семинара премина пред засилен интерес и активни дискусии в залата. В задълбочен и всеобхватен обзор проф. д-р Георги Христов, дм, Ръководител на Катедра по ОЗТ, ФОЗ-София представи основните принципи и практики в това научно направление. Деканът на ФОЗ-Пловдив проф. д-р Румен Стефанов, дм коментира целите, задачите и функциите на Комисията по редки заболявания. Елена Никод от London School of Economics and Political Science сподели опита си и богатата си експертиза и представи чрез доказателства от 4 европейски страни различните подходи за оценка на стойността на лекарства сираци, използвайки ОЗТ. Георги Искров от МУ-Пловдив (ФОЗ) демонстрира разработена от него методология за приложение на многокритериен анализ при ОЗТ за редки болести. Проф. д-р Татяна Бенишева, дмн - ФОЗ, МУ – София в своята проблемно-базирана презентация аналитично проследи развитието на ОЗТ и законодателство в България в тази област. Гл. ас. Мария Димитрова от Фармацевтичен факултет, МУ-София представи примери за прилагането на ОЗТ в България, като изнесе получени резулатти от проучване в реална терапевтична среда на разходите за лечение на ХОББ. 

" }-->

Коментари