Публикация

Има спешна необходимост от Национална програма за оптимизиране на ваксинопрофилактиката

По предложената програма ще се създаде експертна група


Има остра необходимост от създаване на Национална програма за оптимизиране на ваксинопрофилактиката в страната, която да обхване всички проблеми – от снабдяването с препарати, изпълнение на имунизационния календар, създаване на електронен регистър до подобряване на начина на подаване, събиране и анализ на нежеланите реакции. По нея ще се изпълняват процедури за внедряване на нови видове ваксини, ще се работи за повишаване на информираността на населението.

Във Франция имат подобна програма, тя убеждава хората, води информационни кампании, спомага за усъвършенстване на самите ваксини, заяви председателят на организацията проф. Владимир Пилософ. Такива програми има и в други страни.

По предложената програма ще се създаде експертна група. Тя ще изготви анализ на нагласите на населението към ваксините. Ще работи и за това да има подготвена и публикувана достоверна информация по въпросите на имунопрофилактиката, ще съдейства за обучение на лекари. 

Коментари