Публикация

Продуктов специалист „Клетъчна биология”

Продуктов специалист „Клетъчна биология” за Отдел „Научни изследвания, лабораторен и индустриален контрол”


АКВАХИМ АД е водеща фирма в областта на комплексните лабораторни решения с повече 23 години дейност на българския пазар. Поради разрастване на дейността ни, ние търсим нов служител за длъжността Продуктов специалист „Клетъчна биология” за Отдел „Научни изследвания, лабораторен и индустриален контрол” за офиса ни в гр. София.


Изисквания:
• Висше образование (молекулярна, биология или еквивалентно);
• Лабораторен опит – минимум 3 години;
• Опит в клетъчната биология;
• Добър английски език (писмено и говоримо);
• Много добри компютърни умения (Microsoft Office пакет, работа в Интернет);
• Шофьорска книжка - B категория (активен шофьор);
• Приложен и търговски опит в областта лабораторното оборудване е предимство.

Отговорности и задължения:
• Да познава продуктите за клетъчна биология от продуктовото портфолио на АКВАХИМ АД;
• Да подготвя спецификации и ценови оферти по запитвания на клиенти и за участие в обществени поръчки;
• Да оказва методично съдействие на клиентите при необходимост;
• Да оказва съдействие на клиентите при избор на точните методи и продукти за изпълнение на лабораторните анализи;
• Да участва в организирането и провеждането на маркетингови дейности и събития;
• Да поддържа бази данни за продукти и клиенти;
• Да поддържа контакти с настоящите партньори и да установява контакти с нови партньори;
• Да подготвя рекламни материали на български език за продуктите, за които отговаря;
• Да съдейства на останалите колеги при реализиране на сделки с продукти в областта на клетъчната биология.

Качества и умения:
• Да е готов/а да бъде обучаван и да се самообучава;
• Да спазва срокове;
• Да има готовност за пътуване;
• Да спазва правила и процедури;
• Организираност и стремеж към постигане на резултати;
• Отлична комуникативност и умения за работа в екип;
• Самостоятелност при изпълнение на поставените задачи;
• Желание за развитие.

Ние предлагаме:
• Планирано обучение за продуктите, за които ще отговаря, за придобиване на търговски умения, за запознаване с правилата и процесите на работа в АКВАХИМ АД;
• Интересна работа, която дава възможност за повишаване на професионалната квалификация, поддържане и развитие на контактите с водещи специалисти в областта на клетъчната биология и работа с иновативни продукти;
• Работа в развиваща се авторитетна фирма;
• Работа на пълен работен ден на трудов договор;
• Достойно възнаграждение и специални поощрения.

Ако проявявате интерес към тази позиция, е необходимо да подадете професионална автобиография на български език, копия от диплома за завършено висше образование и други документи, доказващи квалификацията и специфични знания и умения не по-късно от 22.04.2016 г. .
Само кандидати, преминали предварителния подбор, ще бъдат поканени на интервю.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Ако искате да кандидаствате за тази обява натиснете тук

Коментари