Публикувано е новото фармако-терапевтичното ръководство по нефрология и диализа
CredoMedia: in focus
CredoMedia: in focus
Компания
Публикувано е новото фармако-терапевтичното ръководство по нефрология и диализа

Публикувано е новото фармако-терапевтичното ръководство по нефрология и диализа

.

Националният съвет по цени и реимбурсация публикува фармако-терапевтичното ръководство по нефрология и диализа.

Представяме го на вашето внимание в прикачения файл.    

Прикачени файлове

Фармако-терапевтичното ръководство...

Мнения