Публикация

Публикувано е новото фармако-терапевтичното ръководство по нефрология и диализа

Публикувано е новото фармако-терапевтичното ръководство по нефрология и диализа

Националният съвет по цени и реимбурсация публикува фармако-терапевтичното ръководство по нефрология и диализа.

Представяме го на вашето внимание в прикачения файл.    

Коментари