Публикация

Официалното решение за разкриване на Факултет по фармация в структурата на МУ-Плевен бе взето

С мнозинство на 30 март 2016 г. Народното събрание взе окончателно решение за разкриване на Факултет по Фармация в структурата на Медицински университет – Плевен


С мнозинство на 30 март 2016 г. Народното събрание взе окончателно решение за разкриване на Факултет по Фармация в структурата на Медицински университет – Плевен. С това стана факт постигането на най-високата стратегическа цел на Ръководството на висшето училище – разкриване на четвърто основно звено в структурата на университета след факултетите по медицина, обществено здраве и здравни грижи.МУ-Плевен ще стартира с обявяване на прием на 30 студенти по държавна поръчка за специалност „Фармация“ от новата академична 2016/2017 година. Предвижда се в новия факултет да сe обучават магистри по фармация, като определеният капацитет е 300 студенти. Конкурсните изпити за новоприетите магистър-фармацевти са същите като за специалност „Медицина“ – по биология и химия. Оценките от предварителната кандидатстудентска сесия през м. април за „Медицина“ ще важат и за първия прием от 30 места по държавна поръчка за специалност „Фармация“, който ще бъде обявен за редовната изпитна сесия.

Откриването на факултета е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на получена положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Изградена е нова материално-техническа база със средства от инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Осигурен е и достатъчен брой хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с необходимата квалификация и професионална подготовка, които могат да участват в обучението на студентите по новата специалност.

Откриването на факултета е в съответствие с националните и регионалните стратегически задачи за развитието на здравеопазването и фармацевтичните грижи. По този начин ще се задоволят и потребностите от кадри по специалността „Фармация“ в областите от Северозападна и Централна Северна България, необходими за фармацевтичната промишленост в района. 

Коментари