Публикация

Изтъкнат европейски специалист по оториноларингология ще бъде гост-лектор в МУ-Варна

На 04 април 2016 от 14:00 часа в зала 501 в УМБАЛ "Св. Марина"


Изтъкнат европейски специалист по оториноларингология ще бъде гост-лектор в МУ-Варна

На 04 април 2016 от 14:00 часа в зала 501 в УМБАЛ "Св. Марина", в рамките на цикъла „OTORHINOLARYNGOLOGIA PRACTICA", гост-лектор на Медицински университет - Варна ще бъде проф. д-р Волфганг Пирсиг от Университета в Улм, Германия, който ще изнесе лекция на тема: Diagnostic for OSA in Children.

Проф. Пирсинг е един от най-ерудираните европейски специалисти оториноларинголози. Работил е в Университета в Хамбург, където се занимава с проблемите на физиологията на слуховите пътища и ринологията в детска и юношеска възраст. Хабилитира се в същия университет. След 1979 г. е избран за професор в Университета в Улм. В този период основните му научни интереси са в областта на ринологията и ронхопатията. Осъществява активна дейност като ринохирург, преподавател/организатор е в над 280 курса по ринохирургия и повече от 60 курса по медицина на съня.


Лекцията е подходяща за всички специалисти оториноларинголози и лекари, специализанти и студенти с интереси в тази област на медицината.

Коментари