Публикация

ДО ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК– ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БМП

.


На 30 март т.г. на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) бе публикувано съобщение, което бе изпратено и до централните медии. Във връзка с това съобщение и необходимостта от актуализация на болничните информационни системи, НЗОК информира следното:

Дейността за дата 31.03.2016 г. се подава в новите формати на 05.04.2016 г. до 17:00 часа. В случай, че са допуснати грешки, те ще могат да бъдат коригирани до 10:00 ч. на 06.04.2016 г.

За период на дейност 01.04.2016 г. – 17.04.2016 г. се въвежда следният облекчен режим на работа в ПИС:

Ежедневните отчети на лечебните заведения, оказващи болнична медицинска помощ, за период на дейност от 01.04.2016 г. до 17.04.2016 г. ще могат да се подават до 22:00 часа на 18.04.2016 г. Корекции на файлове за цитираните дати, обработени с грешка, се подават до 10:00 часа на 19.04.2016 г.

Седмични файлове за седмица 01.04.2016 г. – 03.04.2016 г., 04.04.2016 г. – 10.04.2016 г. и 11.04.2016 г. - 17.04.2016 г. ще бъдат генерирани на 19.04.2016 г., след 12:00 часа.

Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) обработват генерираните седмични файлове в HOSP_CPW и изпращат на ЛЗ за БМП през Персонализираната информационна система (ПИС) седмични известия (спецификации и логове с грешки) до края на работния ден на 21.04.2016 г.

При констатиране на грешки по отчитането на дейността, се отварят седмичните периоди за съответното ЛЗ. Файлове с корекции за периодите на дейност от 01.04.2016 г. до 17.04.2016 г. ще се приемат до 10:00 часа на 26.04.2016 г.

При проблеми, свързани с отчитането на дейността или в случай на възникнали грешки, ЛЗ за БМП да се обръщат за съдействие към съответната РЗОК. РЗОК ще окаже максимално съдействие на ЛЗ за БМП за отстраняване на проблемите и при необходимост – ще се обърне за съдействие към НЗОК.

За дейността след 17.04.2016 г. се възстановяват установените в Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. по чл.54, ал.9 и чл.59а, ал.6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на НЗОК срокове за подаване и обработка на ежедневните отчети на ЛЗ за БМП.

С указанията, изпратени от касата до регионалните й поделения, може да се запознаете ТУК.

31.03.2016 г.

Коментари