03.04.16
Мария Шаркова
Мария Шаркова
Експерт

Наредба за осъщестяване правото на медицинска помощ-какво ново след промените, публикувани в Държавен вестник

За някои от по-съществените промени в Наредбата за осъществяване на правото на медицинска помощ обяснявам в последния анализ. Коментирала съм по-същестествените въпроси, без да бъда изчерпателна.

Мнения