Публикация

Лекар се завърна от Англия, за да работи в МБАЛ "Пълмед"

Съдовият хирург д-р Николай Михайлов се завърна от Англия у нас, за да лекува пациенти в модерната МБАЛ "Пълмед".


Телеграф Стр. 27

26.3.2016

Лекарите със специалност като неговата в България са под 100. Същевременно 41% от българското население над 18-годишна възраст страда от разширени вени - т.нар. хронична венозна болест. 

Стряскащата статистика през последните години сочи, че 80% от младите български лекари искат да заминат да работят в чужбина. Средната възраст на напускащите България е 37 години. Според статистика на БЛС по-голямата част от тях са с придобита специалност, като най-голям е броят на хирурзите.


Какво би могло да задържи младите, перспективни лекари да останат да работят в България? Потърсихме гледната точка на един млад, амбициозен и мотивиран съдов хирург, работещ в пловдивската болница МБАЛ "Пълмед". Той се завръща у нас от чужбина, за да се опита да приложи опита си от работата в България и Великобритания като завеждащ на отделението по съдова хирургия в лечебното заведение.


Д-р Николай Михайлов заминава за Англия през май 2014 г., където остава до август миналата година. Там той работи в един от четирите водещи съдово-хирургични центъра в Лондон - Royal Free Hospital, където практикува и специализира при едни от световно известните съдови (проф. Джордж Хамилтън) и ендоваскуларни (проф. Краси Иванчев и д-р Тара Мастрачи) хирурзи. През август 2015 г. се завръща на работа в КСХА на У МБАЛ "Св. Георги", а от януари 2016 г. завежда отделението по съдова хирургия на МБАЛ "Пълмед".


"Върнах се в България поради няколко причини. Основната е, че мисля, че всеки си тежи на мястото. Убедих се, че и здравеопазването на западните държави и в частност на Великобритания има своите трудности и проблеми. Мисля, че мога да реализирам познанията и уменията си и в условията на българското здравеопазване, в частност на съдовата хирургия. Условията, които се предоставиха на нашия екип в МБАЛ "Пълмед" - д-р Петър Славов, д-р Маргарита Тодева, д-р Дончо Котасов, доц. Драго Желев, са изключително добри, а се надяваме с помощта на ръководството на МБАЛ "Пълмед" да продължим да ги подобряваме. За да останат младите лекари в България е необходимо те да имат създадени съвременни условия за работа, адекватно заплащане и възможност за специализация. Такива условия намерихме в "Пълмед", казва д-р Михайлов.


В отделението по съдова хирургия в модерната болница "Пълмед" се извършва лечение на пациенти с периферна артериална болест (атеросклеротични стеснения или запушване) - на артериите на долни и горни крайници, стеснение на сънните артерии, аневризми и запушвания на абдоминалната аорта по методите на отворено оперативно лечение, ендоваскуларно лечение и хибриден (комбиниран) подход. Звеното разполага с операционна зала, оборудвана с ангиографски апарат и позволяваща интраоперативна ангиография или изцяло ендоваскуларно лечение. Извършват се и операции за разширени вени по класическата методика в комбинация с някои съвременни методи за миниинвазивно лечение.


"Освен това се надяваме в най-скоро време да можем да предложим и друг модерен и по-малко травматичен метод за съвременно лечение на пациенти с хронична венозна недостатъчност и разширени вени - радиофреквентна аблация, комбинирана с оперативно миниинвазивно лечение - минифлебектомия по Мюлер", казва д-р Михайлов.


В звеното се извършва конструиране на артериовенозни фистули, имплантиране на временни и постоянни катетри, имплантиране на артериовенозни протези за хемодиализа на болни с бъбречна недостатъчност, както и имплантиране на портове и катетри за химиотерапия. " Разполагаме с възможности за компютър-томографски артерио-и венографии, доплер-ултразвуково изследване на пациенти и извършване на консултативни прегледи за нуждите на ТЕЛК съвместно с диагностично-консултативния център на "Пълмед", уточнява съдовият хирург.

" }-->

Коментари