Публикация

МУ-Плевен ще посрещне първите студенти по специалността фармация

Специалността ще дава допълнителна подготовка на студентите и за реализацията им освен в аптеките, във фармацевтичната промишленост, за клинични магистър-фармацевти, за сферата на клиничните проучвания


Първите студенти по фармация трябва да започнат обучението си в новия факултет по“Фармация“ на Медицинския университет в Плевен. Това ще стане през есента, когато първите 30 български студенти ще започнат обучението си в новопостроената  учебна база на университетът, каза ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов. Той коментира, че новото звено е част от мандатната програма на ръководството, приета на 7 февруари 2013 г. Факултетът и специалността "Фармация" са получили акредитация през 2015 г. - с капацитет 300 български студенти с петгодишно обучение. Новата сграда за факултета е построена с целева държавна субсидия, осигурен е академичният състав за обучението на студентите. С впечатляващо мнозинство е приет този проект в Народното събрание, а всички политически сили са го подкрепили, каза още проф. д-р Томов. „Специалността ще дава допълнителна подготовка на студентите и за реализацията им освен в аптеките, във фармацевтичната промишленост, за клинични магистър-фармацевти, за сферата на клиничните проучвания“, обясни проф. д-р Томов. Също така той съобщи, че МУ-Плевен ще създаде изследователски институт и Център за чуждестранни студенти. Работи се и за увеличаване на капацитета му за 3000 студенти. Почетният ректор на МУ-Плевен, проф. д-р Григор Горчев допълни, че към новата специалност има голям интерес от страната и чужбина. Плевен се утвърждава и развива като университетски медицински център, град за медицинско образование и здравен туризъм, допълни проф. д-р Горчев. И продължи, че държавническото решение за новия факултет е навременно и правилно, а реализацията е резултат на екипната работа на ръководството на университета.

Коментари