Публикация

Втора тематична изложба от поредицата “На учителя с любов!”

Изложба ретроспекция посветена на научната и обществена дейност на проф. Иванка Николаева (1924-2005)


Втора тематична изложба от поредицата “На учителя с любов!”

Изложба ретроспекция, посветена на научната и обществена дейност на проф. Иванка Николаева (1924-2005), бе открита днес в Библиотеката на МУ-Варна. Това е втора от поредицата тематични изложби „На учителя с любов!", подготвени от Факултета по обществено здравеопазване по повод 15-годишнината от създаването му. Проф. Николаева е сред първите ръководители на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването (1975-1980).

Радетел на общественото здравеопазване, през целия си професионален път тя съчетава обществената дейност с тази на преподавател и учен: дългогодишен ръководител на дирекция „Народно здраве" на ОНС-Варна, главен лекар на Първостепенна окръжна клинична болница - Варна, зам.-декан по лечебната работа на Медицински факултет - Варна, директор на Института за лечение на чужди граждани в София.

Научната й дейност е свързана главно с Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването и е посветена на интегриращата роля на участъковия лекар, намаляване на неравенствата в здравеопазването, медицинско обслужване на уязвими групи от населението.

Изложбата е изнесена в главната зала на Библиотеката и ще остане там до 15 април.

Поредицата „На учителя с любов" продължава до юни, като всеки месец ще бъдат представяни учени, преподаватели и дейци на общественото здраве, свързани с историята на Факултета по обществено здравеопазване. Изложбите са част от богата програма, свързана с 15-годишнината от създаването на ФОЗ.

Коментари