Публикация

Д-р Чанков, МБАЛ Вита: Селективната остеоиндукция може да предотврати ендопротезирането на тазобедрената става

Интервю с д-р Чанко Чанков – водещ специалист в Отделението по ортопедия и травматология на МБАЛ „Вита”


Д-р Чанков, кои са най-често срещаните проблеми в тазобедрената става, които се повлияват добре от селективната остеоиндукция?

Селективната остеоиндукция е показана при пациенти, страдащи от асептична некроза на главата на бедрената кост и фрактури на шийката на бедрената кост. Именно това са и едни от най-честите причини за ранно ендопротезиране.

В ортопедичната практика е доказано, че около 10% от случаите на ендопротезиране на тазобедрената става са в следствие на асептична некроза и около 30% след фрактура на бедрената шийка.

Как най-често се появяват фрактурите на шийката на бедрената кост?

След определена възраст бедрената шийка е мястото в тазобедрената става, където най-често се получават фрактури. Има различни фрактури на шийката на бедрената кост, като в зависимост от локализацията им се прилагат различни оперативни методи, най-често смяна на тазобедрената става (ендопротезиране).

При по-младите пациенти най-често тези фрактури са следствие на тежка травма (ПТП, падане от високо), а нерядко и комбинация от различни наранявания.

При пациенти в напреднала възраст фрактурата най-често е в резултат на падане или усукване. Особено голям е рискът за възрастните дами, страдащи от остеопороза. Фрактурата на бедрената шийка е една от най-често срещаните фрактури при пациенти над 65-годишна възраст, която води до продължително възстановяване (3-6 месеца) и висока смъртност.

Какви са оплакванията на пациентите и как се диагностицира проблемът?

В зависимост от причината за фрактурата, болката може да бъде постоянна или не, може да се ограничи само в тазобедрената става, но може и да се разпространи към коляното. Обикновено при специфични движения или усукване болката се усилва значително.

Най-точната и най-ранна диагностика се постига чрез ЯМР, CTи рентген на тазобедрената става.

Кога се налага операция?

Решението за дадено оперативно или неоперативно лечение, както и изборът на конкретен вид операция зависят от множество фактори и задължително трябва да бъдат консултирани със специалист – ортопед.

Лечението до голяма степен се определя от възрастта, нивото на двигателна активност на пациента, вида на фрактурата и общото състояние на пациента. Трябва да се подходи с особено внимание при по-възрастните пациенти, съобразно възможностите им за самостоятелно придвижване и обслужване, както и риска от самата интервенция.

Какво представлява селективната остеоиндукция?

Селективната остеоиндукция е иновативен оперативен метод, чрез който до голяма степен се предотвратява бъдещо ендопротезиране на тазобедрената става. Методът се състои от три основни стъпки: първо - Изготвяне на биологичен продукт от периферна кръв на пациента, второ - Поставяне на специален фенестриран имплант (фиксация на фрактурата) и трето - Инжектиране на биологичния продукт.

Какви са предимствата на селективната остеоиндукция пред класическите оперативни методи?

Основните предимства на този метод са, че се слагат импланти с голяма здравина (титаниева сплав), през които се инжектира биологичен продукт, провокиращ костното срастване. Методът е миниинвазивен, скъсява оперативното време, а кръвозагубата и общооперативните рискове са снижени до минимум. Раздвижването започва на 1-ия постоперативен ден – доста по-рано в сравнение с конвенционалната операция, като пациентите са напълно способни да се самообслужват. Прилагам този метод в болница „Вита” вече повече от две години и с колегите се радваме на висока успеваемост.

Д-р Чанко Чанков е водещ ортопед и травматолог в МБАЛ „Вита”, София.

Коментари