Публикация

Болниците нямат основания да връщат онкопациенти, имат срок до 30 април да се адаптират

До края на април онкоболниците ще могат да сключват договори помежду си за липсващи дейности. Така ще могат да сключат договор с НЗОК


Нормативните промени около лечението на онкоболните стана причина някои лечебни заведения да замразят приема и обслужването им. Стана ясно, че пациенти са се оплакали в Националнатата здравноосигурителна каса (НЗОК) от това, че болници отказват да ги приемат, като се позовават на влезлите в сила от 1 април 2016 г. промени в здравеопазването. С тях се променят изискванията, на които трябва да отговарят болници, за да лекуват пациенти с онкологични заболявания. 

От здравната каса излязоха с официално становище, в което се казва, че няма причина онкоболните да бъдат връщани. “До 30 април лечебните заведения могат да продължат работата си както досега, като до тази дата приведат дейността си съгласно изискванията на новата наредба“, обясниха от НЗОК. Според новите правила болниците трябва да осигуряват т.нар. комплексно лечение – тоест да се гарантира пълният лечебен цикъл на пациентите. Само тогава имат право да сключат договор с НЗОК. За онкологичните пътеки болницата трябва да има отделения по химиотерапия, лъчелечение и нуклеарна медицина. Някои болници обаче не предлагат комплексна услуга, а само химиотерапия, която е добре платена по НЗОК. Оттам се породиха и притесненията, че може да им бъде отказан договор с НЗОК. Новите правила обаче предвиждат възможност болниците да сключват договор помежду си за липсващите дейности. 

Освен това досега касата не е заплащала дейността на онкокомитетите, които обсъждат и назначават плана за лечение. След промените тази дейност вече ще се заплаща, ако онкокомитетите отговарят на изискванията на алгоритъма на процедурата.

Вчера водещи онколози излязоха с открито писмо, което цели да успокои пациентите, че няма причина да им бъде отказвано лечение. Ето какво се казва в него: "...условията и реда на финансиране на дейностите, свързани с комплексното лечение на болни с онкологични заболявания ще осигурят необходимото качество и непрекъснатост на процеса, без да затрудни достъпа на пациента и възможностите за своевременно лечение.

Изискването е НЗОК да сключва договори за амбулаторна процедура N5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“ от пакет „Комплексно лечение на злокачествени заболявания при лица над 18 години“ и/или „Комплексно лечение на злокачествени солидни тумори при лица над 18 години“ само с лечебни заведения, които са създали клинична онкологична комисия (обща или по локализации), в съответствие с медицински стандарт „Медицинска онкология“ и притежават собствени структури по медицинска онкология от минимум 2-рониво на компетентност и структура по лъчелечение или нуклеарна медицина от минимум 2-ро ниво на компетентност.

Втората възможност е лечебните заведения да имат „ Онкология“ или „Лъчелечение“ или „Нуклеарна медицина“ от най-малко 2-ро ниво на компетентност и структура по медицинска специалност „Хирургия“ от 3-то ниво на компетентност. 

Третата възможност обхваща абсолютно всички лечебни заведения, дори да нямат звена дори по медицинска онкология, нито по лъчелечение, нито по нуклеарна медицина, като подобни структури могат да сключат договорни отношения за извършването на Клинична процедура № 5 с избрано от тях лечебно заведение, което отговаря на посочените изисквания. По този начин на практика не съществува медицински субект, който да не може да влезе в договорни отношения."

Пълният текст на писмото вижте в прикачения файл.

Прикачени файлове

Писмо на водещи онколози във връзк...

Коментари