Бъдещи фармацевти от МУ-Варна посетиха детска градина
Медицински университет Варна
Медицински университет Варна
Организация
Бъдещи фармацевти от МУ-Варна посетиха детска градина

Бъдещи фармацевти от МУ-Варна посетиха детска градина

Част от кампанията "Живей дълго, храни се здравословно"

За повече информация, вижте видеото.

Мнения