Публикация

Рискови пациенти се проследяват за диабет в продължение на 3 години

Това се прави в Центъра за ранна превенция на захарния диабет в Александровска, който е част от голям международен проект с участието на 15 държави в програмата e-PREDICE


В клиниката по Ендокринология и болести на обмяната към Университетска болница „Александровска“ от 2015 година стартира програма за превенция на захарния диабет с разкриване на Център, в който се провеждат както лабораторни, така и много инструментални изследвания на пациенти в предиабетно състояние. Центърът е част от голям международен проект, в който участват 15 държави в програмата e-PREDICE (Early Prevention of Diabetes Complications in Europe).

Тя се състои от скрининг на рискови групи с валидирания въпросник FINDRISK, включващ възраст, индекс на телесна маса, обиколка на талията, физическа активност, консумация на зеленчуци и плодове, употреба на медикаменти за високо кръвно налягане, установявани повишени нива на кръвна захар в миналото и наличие на роднини с поставена диагноза захарен диабет.

При сбор от точки >14, след подписване на информирано съгласие се провежда орален глюкозотолерансен тест със 75 g глюкоза и изследване на липиден профил. Индивидите с диагностициран захарен диабет се насочват за съответно лечение към ендокринолог, а тези с нарушен въглехидратен толеранс и нарушена гликемия на гладно се включват за по-нататъшно участие в програмата. Провежда се лечение, интерактивни лекции или индивидуално обучение, в които се разглеждат основните правила за здравословно хранене, физическа активност,понятия свързани с компонентите на метаболитния синдром, начини за тяхното откриване и предотвратяване и т.н. 

Провеждат се също така изследвания свързани с микро- и макросъдови усложнения на метаболитния синдром и захарния диабет, в това число изследване на очни дъна, на периферната нервна система, сърдечно-съдов риск, доплер на периферни съдови и т.н. Проследяването продължава три години, като през това време участниците имат връзка с екипа под формата наопресняващи визити, консултации по телефона, както и индивидуална работа при желание от тяхна страна. В хода на програмата и след приключване на наблюдението се провеждат контролни лабораторни и инструментални изследвания.

Допълнителна информация за това, кой може да се изследва в новия център, можете да намерите

Очаквайте статии за диабета, неговата превенция и лечение.

Коментари

Включването и проследяването на пациенти не налага хоспитализация. Всички процедури се извършват без направления и без оставане на пациентите в клиниката. Визитите са на определен интервал и са в рамките на един ден.

Мария  Попова
7 апр 2016 09:54

Д-р Карамфилова, проследяването на пациентите налага ли прием, за колко дни и по коя клинична пътека?

Да, продължава включването на пациенти. Рискови пациенти могат да идват в клиниката за подробна информация и да се обръщат към д-р Асьов, д-р Гатев, д-р Ангелова и към мен.

Ина  Димитрова
6 апр 2016 14:26

Има ли още свободни места за групата за проследяване?