Публикация

Пациентски организации предложиха идеи за лекарствената политика


Предвидените средства за лекарства през 2010 г. не са достатъчни, за да се посрещнат нуждите и затова се налага актуализация на бюджета в средата на следващата година.

Около това мнение се обединиха участниците в кръгла маса за лекарствената политика, организирана от Конфедерация „Защита на здравето”.

За следващата година в бюджета на касата за лекарства са предвидени 320 милиона лева, или с 10 милиона лева по-малко в сравнение с тази година.

Според национално представителната пациентска организация е „немислимо тежката цена на кризата да понесат именно хронично болните пациенти, които имат най-голяма нужда от помощ в такива условия”.

Те предлагат да се сформират междуведомствени работни групи с участието на съсловните и пациентските организации, които да следят и анализират процесите и тенденциите в търсене на решения за повишаване на средствата за лекарства и здравеопазване. Пациентите искат също да се ограничат  злоупотребите с публични средства и нецелесъобразното им разходване, както и да се ускори процесът на електронизация на здравеопазването.

От конфедерацията настояват още парите от акциза на тютюневите изделия да се използват за здравеопазване.

Предлага се държавата, след постъпил отчет на НЗОК за заплатени лекарства за определен период – месец, тримесечие - да възстановява на касата сумата на заплатеното ДДС за лекарства чрез целева субсидия от бюджета. По този начин в бюджета на здравната каса за лекарства догодина щели да се върнат 53 млн. лв. от ДДС.  От КЗЗ посочват, че това са пари от здравни вноски на българските граждани, които трябва да се използват за здраве.

„Социалният ефект от подобна мярка ще бъде огромен, тъй като ще помогне точно на хронично болните пациенти, които имат най-голяма нужда от помощ в условията на криза, и които, при липса на решение, ще пострадат най-много и ще платят със здравето и живота си, посочват от Конфедерация „Защита на здравето”.

Предложенията са записани в меморандум, който ще бъде изпратен на управляващите.

Коментари