Публикация

НМ Дженомикс - 10 години лидер в иновациите при медицинските услуги

Тази година групова практика за специализирана медицинска помощ - НМ Дженомикс отбелязва 10 години от своето създаване.


Вече десетилетие екипът на НМ Дженомикс посвещава цялата си енергия и усилия да предоставя надеждни здравни услуги по най-висок и утвърден европейски и световен стандарт, като същевременно работи активно за това, да осигури прозрачност и широк достъп на все повече пациенти до съвременни и ефективни методики в сферата на онкологията, кардиологията и генетичните изследвания за пренатално проследяване.

НМ Дженомикс изгражда и поддържа устойчиво сътрудничество със световно признати компании в областта на молекулярно-генетичната диагностика, лидери в предлагането на медицински процедури и услуги от най-ново поколение.

Партньорството ни с редица лечебни заведения, лаборатории, и медицински структури в цялата страна, позволява услугите ни да достигат до максимален брой пациенти, по надежден и удобен за тях начин.

За да повишим информираността и качеството на здравните услуги, работим съвместно с широк кръг от пациентски и неправителствени организации, и медии.

НАЧАЛОТО

През 2006 г. стартирахме с интегрирането на първата банка за стволови клетки в България - Cryo-Savе и налагането на технологията за тъканно съхранение като част от стратегията за ефективното лечение при редица тежки заболявания. В последващия период, НМ Дженомикс насочи усилията си към молекулярно-генетичните изследвания, променяйки насоката на първоначалната си дейност.

ЛИДЕР В НИПТ

Пренаталният скрининг и диагностика в България претърпяха революционно израстване благодарение на НМ Дженомикс. Неинвазивният пренатален тест за установяване на генетични аномалии – Пренатест, вече повече от три години е най-предпочитаната услуга от бременните жени в България. Над 1000 наши пациенти ни се довериха и се възползваха от качеството, съвременните технологии и високите стандарти, гарантирани от утвърдената немска лаборатория Лайфкодекс. Така успяхме да изградим доверие и да получим признанието на хиляди пациенти, родители и специалисти.

Всичко това направи НМ Дженомикс лидер в осигуряването на модерен пренатален скрининг за бременни в България.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ В БОРБАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Персоналният подход навлиза все по-уверено в борбата с онкологичните заболявания. Придържайки се стриктно към последните достижения на науката и медицината, от 2014 г. НМ Дженомикс предлага иновативни и съвременни изследвания в областта на онкологията, базирани на свободно циркулиращи туморни клетки и генетичен анализ, позволяващи ефективен подбор и щадяща терапия според индивидуалните характеристики на всеки пациент.

НАСЛЕДСТВЕНИ ОНКОЛОГИЧНИ И КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРЕВЕНЦИЯТА ИМ

От 2015 г. НМ Дженомикс започна да предлага иновативни генетични изследвания, определящи наличието на семейна наследствена предразположеност към някои ракови или кардиологични заболявания. Поставено бе и началото на широка информационна кампания сред българските пациенти по темата за унаследяването на онкологичните заболявания и потенциалните рискове от това.

Ние предложихме единствена за страната услуга, която следва строга методика обхващаща всички етапи на лечението – изследване, специализирана консултация и назначаване на индивидуална програма за проследяване и терапия. Нашите пациенти и техните семейства получават индивидуално внимание и цялостен подход в превенцията и лечението на тези заболявания.

Всички генетични изследвания за ракови и сърдечно-съдови заболявания, предлагани от НМ Дженомикс, се извършват в лабораториите на Ambry Genetics, компания с над 15-годишен опит в клиничната диагностика на кардиологични, онкологични и неврологични заболявания.

" }-->

Коментари