Публикация

Без​опасността на медицинските изделия ще се дискутира на конференция с български и международни експерти

На 21 април 2016г. в МБАЛ "Токуда Болница София" „Линдек България“ организира конференция по „Виджиланс на медицински изделия"


На 21 април 2016г. в МБАЛ "Токуда Болница София" „Линдек България“ организира конференция по „Виджиланс на медицински изделия“. Участие в нея ще вземат:

Изпълнителна агенция по лекарствата, отдел „Медицински Изделия“

Българска Асоциация на Търговците на Медицински изделия

Експерти по безопасност на медицински изделия

Водещи лекари опериращи с медицински изделия:

Доц, д-р Иво Петров

Подп. Д-рДончоДончев

Доц, д-р Румен Кастелов

Водещи компании производители и дистрибутори на медицински изделия

Национална Пациентска организация

Основни теми в програмата:

Безопасност на медицинските изделия – отговорности и гледни точки.Практически семинар по безопасност на медицински изделия.


Вход свободен.

Регистрация до 19 април можете да направите тук.

Индустрията на медицински изделия е ключов сектор в здравеопазването. Той е един от най-динамичните сектори, защото подобряването и спасяването на човешки живот зависи ежедневно от иновативността на решенията за диагностика, профилактика и лечение.

Ролята на медицинските изделия е от съществено значение за здравето на гражданите на ЕС. Разнообразието и иновативността на този сектор допринася значително за повишаване ефикасността и качеството на здравеопазването в ЕС.

Секторът на медицинските изделия покрива широка гама продукти - от бинтове до животоподдържащо оборудване и играе решаваща роля в диагностиката, профилактиката, мониторинга и лечението на болести. Той също така помага за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.

Всяко медицинско изделие, пуснато на европейския пазар, трябва да отговарят на съответното законодателство. Основната правна рамка в ЕС се състои от три директиви, които влязоха в сила от юни 2015:

• Директива 90/385 / ЕИО на Съвета по отношение на активните имплантируеми медицински изделия (AIMD)

• Директива 93/42 / ЕИО на Съвета относно медицинските изделия (MDD)

• Директива 98/79 / ЕО по отношение на ин витро диагностичните медицински изделия (IVDD)

Споделянето на опита и гледните точки на участниците е значима част от процеса на изграждане на знание в сектора, взаимно доверие и общо разбиране на предизвикателствата.

Компаниите са изправени пред предизвикателства от национални, европейски и международни измерения, които могат да окажат въздействие върху техния капацитет за иновации и конкурентоспособност. Тези затруднения могат да имат последствия за здравето на европейските граждани.

Конференцията предоставя на индустрията и крайните потребители на медицински изделия възможност за дискутиране на съществуващите предизвикателства.

Споделянето на опита и гледните точки на участниците е значима част от процеса на изграждане на знание в сектора, взаимно доверие и общо разбиране на предизвикателствата.

Прикачени файлове

pokana new.doc

Коментари