Публикация

ЕП призова за общи изследвания на невродегенеративните болести


Плановете за координирани изследвания между държавите-членки в ЕС върху невродегенеративните заболявания (като алцхаймер и паркинсон) получиха подкрепа от Европейския парламент.

Целта е да се обединят и разширят уменията, знанията и финансовите ресурси на 27-те страни-членки, тъй като тези заболявания са едно от най-големите предизвикателства пред Европа в областта на психичното здраве.

Над 7 милиона души на континента страдат от алцхаймер и паркинсон, като се очаква техният брой да се удвои към 2020 г. поради застаряването на населението.

Тъй като в момента все още няма ефективно лечение за тези заболявания, в резолюцията си ЕП насърчава всички държави-членки да разработят обща програма за научни изследвания, както и да се подобрят епидемиологичните данни.

Предлага се провеждането на широкообхватни епидемиологични и клинични изследвания в сътрудничество между държавите, както и прилагането на мултидисциплинарен подход към проучванията, включващ диагностика, лечение, превенция.

Научните изследвания трябва също да разгледат зависимостта между процеса на остаряване и нервно-психичните разстройства, както и между нервно-психичните разстройства и депресията в напреднала възраст.

Депутатите насърчават комисията и съветът да включат проблемите на нервно-психичните разстройства във всички съществуващи и предстоящи инициативи на Европейския съюз, свързани с превенция на заболяванията. Държавите-членки от своя страна трябва да насърчават „здравословни за мозъчната дейност начини на живот“.

Коментари