Публикация

Едва около 5% от пациентите с остеопороза се лекуват

Остеопорозата може да бъде профилактирана с редовно изследване на костната плътност и на костната обмяна.


Остеопорозата е най-честото костно-метаболитно заболяване при човека. Тя се характеризира с ниска костна маса и с влошена микроархитектура. Основните рискови фактори за развитие болестта са: 

  • възраст;
  • пол;
  • менопауза;
  • наследственост;
  • тютюнопушене;
  • алкохолизъм;
  • обездвижване;
  • други заболявания - ревматични, ендокринни, бъбречни, онкологични и др;
  • медикаменти (кортикостероиди) 

Остеопорозата може да бъде профилактирана с редовно изследване на костната плътност и на костната обмяна. Препоръчва се всяка жена над 50 годишна възраст да си направи изследване за остеопороза – двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA), което се прави на лумбални прешлени и на проксимално бедро. Ако изследването показва нормална костна плътност и около 10% фрактурен риск, СЗО препоръчва изследването да се прави на всеки две години. Ако са налице отклонения и остеопороза, е редно изследването да се прави всяка година.

В България разполагаме с абсолютно всички медикаменти за лечение на това социалнозначимо заболяване. За съжаление обаче, липсва желание сред самите пациенти. Едва 4-5% от тях се лекуват. Останалите са или диагностицирани, но не желаят да се лекуват или изобщо не мислят за заболяването и не предприемат действия за доказване на диагнозата.

Коментари

Естествено и това задължително трябва да се прави от лекарите

Михаил Христов
11 апр 2016 12:12

Възможно ли е болестта да се предвиди още в млада възраст?