Публикация

Остеодензитометрия - съвременно изследване за остеопороза

DXA (остеодензитометрия) е изследване на костната плътност, на което се базира определението на СЗО за остеопороза.


DXA (остеодензитометрия) е изследване на костната плътност, на което се базира определението на СЗО за остеопороза.

Извършва се на централни места на скелета:
лумбални прешлени;

проксимално бедро (total hip, neck)

Коментари