Публикация

Нарушения, свързани с инсулина, са в основата на диабета

Диабет тип 1 се появява главно при млади хора, а тип 2 е известен като старчески


Захарният диабет (ЗД) е едно от най-разпространените заболявания в световен мащаб и честотата на диагностицираните случаи непрекъснато нараства. Статистиката показва, че диабетът отнема живота на над 3 милиона души годишно, като главна причина са сърдечно-съдовите заболявания и напредналите бъбречни усложнения. По последни статистически данни на Международната диабетна федерация от 2015 г. в света има 415 милиона диабетици. Ежегодно се регистрират около 7 милиона новодиагностицирани случая.

Основното нарушение при ЗД е свързано с продукцията или действието на инсулина. Инсулинът е хормон, образуван и отделян от бета клетките на панкреаса. Неговата основна роля е да спомага използването на глюкоза от тъканите, като по този начин той намалява нивото й в кръвта. Инсулинът действа в почти всички тъкани, но от особено значение е влиянието му в черния дроб, мускулната и мастната тъкан.

Различаваме два основни типа захарен диабет 

Захарен диабет тип 1 (ЗД1) се среща по-рядко и е характерен за по-младата възраст – до 40 години. Той носи различни имена – младежки (ювенилен), инсулинозависим и др. При наличие на генетично предразположение обикновено той се отключва под влияние на редица външни фактори – стрес, вирусни инфекции и т.н. Настъпват промени от имунологичен характер, които водят до атака на организма срещу клетките в панкреаса и тяхното разрушаване. Производството на инсулин силно намалява и затова при ЗД1 лечението задължително се провежда с инсулин. Опитите за профилактика на ЗД1 за сега имат незадоволителна ефективност.

Над 90% от пациентите обаче са със захарен диабет тип 2 (ЗД2), характерен за възрастта над 35-40 г. Нарича се още възрастов (дори старчески), неинсулинозависим, въпреки че през последните години има и много млади хора, които развиват този тип захарен диабет. Основните причини са неправилното хранене и наднорменото тегло. Има редица рискови фактори, които увеличават вероятността за неговото развитие.

  • - Наднормено тегло
  • - Заседнал начин на живот
  • - Първа линия родственици със ЗД2
  • - Открит по-рано предиабет (нарушен глюкозен толеранс или нарушена гликемия на гладно, виж табл.1)
  • - Диабет по време на бременност при жените илираждане на едър плод (> 4 kg)
  • - Артериална хипертония (>140/90 mmHg)
  • - Депресия

Вижте тук кои са симптомите и диагнозата на диабета и как се поставя и диагнозата

Коментари