Публикация

Развитието на палиативните грижи днес е грижа за нашето собствено утре (видео)

Думите на д-р Франк Ферис, цитирани от д-р Николай Йорданов дм в едно искрено и малко тъжно интервю за състоянието на палиативната медицина у нас.


     Д-р Николай Йорданов д.м. е основател на единственото действащо у нас Отделение за палиативни грижи. Отделението се намира в Комплексен Онкологичен Център, гр. Враца. Под неговото ръководство отделението получава акредитация от Европейското дружество по медицинска онкология.

     Дългогодишният му опит го прави всепризнат авторитет в областта на Палиативната медицина и справянето с болката при онкологични пациенти. 

     В настоящото интервю д-р Йорданов д.м. маркира основните причини, България да се справя „частично“ с проблемите на палиативните пациенти, без значение дали са онкологично болни или страдат от други хронични заболявания, налагащи палиативна грижа:

  • 1. Медицинското общество не е обучавано в Медицинските университети как да оценява болката и как да я лекува.
  • 2. Липсват структури за лечение на болката – може ли един тежко болен пациент всеки месец да изминава по 150 км, за да получи безплатно полагащите му се медикаменти?
  • 3. Лимитиран бюджет на здравните заведения, което ги поставя пред невъзможния избор кои медикаменти да се зареждат в края на месеца и кои не.
  • 4. Шеста „куха“ процедура – заплаща се стойността на обезболяващия медикамент, не се заплаща трудът на лекаря, който работи с палиативни пациенти?! Може би „израз на състоянието на този, който я е измислил“...
" }-->

Коментари