Публикация

Промяна на парадигмата в невробиологията и лечението на депресията

Вълнуващи открития


Повече по време на конференцията на Колегиум Частна Психиатрия, 20-21.05, София, СУ "Св. Климент Охридски"

" }-->

Прикачени файлове

Има ли промяна на парадигмата в не...

Коментари