Публикация

Община Казанлък направи подбор на млади лекари по програмата за финансиране на специализации към местната болница

С цел повишаване качеството на здравните услуги в региона, Община Казанлък стартира програмата за финансиране на млади лекари – специализанти от МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ЕООД, гр.Казанлък.


Първите одобрени са трима. Те ще получат максималната възможна сума от по 3 000 лв. Допълнителните средства ще подпомогнат Звезделина Стоянова да продължи обучението си като специалист гастроентеролог, на Теодора Тотева – Петкова – специализацията си по анестезиология и интензивно лечение. С отпуснатите общински средства Селвет Шукриева-Селимова ще продължи да учи за специалист по „Ендокринология и болести на обмяната“.

Решението на нарочната Общинска комисия е съгласувано с ръководството на болницата за потребностите от квалифицирани здравни работници в нея. В Бюджет – 2016 на Община Казанлък за първи път са предвидени 30 000 лв. в нов Фонд за специализация на лекари, които работят в МБАЛ Казанлък. Документи за кандидатстване се приемат два пъти в годината – през месец март и през месец септември. Подробности за условията и реда, както и формуляр за кандидатстване могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на Община Казанлък.

Финансовото подпомагане на обучението на млади медици е логично продължение на успешните усилия на Община Казанлък да подобри инфраструктурата, оборудването и апаратурата в местното лечебно заведение.

Коментари