Публикация

​690 кандидати са подали документи за предварителните изпитни сесии в МУ-Плевен

Тази година университета ще приеме общо 394 нови студенти, от които 294 в редовна форма на обучение и 100 в задочна


690 кандидати са подали документи за предварителните изпитни сесии в МУ-Плевен

Тази година университета ще приеме общо 394 нови студенти, от които 294 в редовна форма на обучение и 100 в задочна

690 кандидати са подали документи за явяване на предварителна изпитна сесия през месец април в Медицински университет – Плевен. На 9 април се проведе първият предварителен изпит – тест по биология за бакалавърските специалности. На него са се явили 130 кандидат-студенти. На 10 април, на втория конкурс – изпит по биология за „Медицина“ – са се явили 560 зрелостници.

Следващата събота, на 16 април, е третият предварителен изпит – по химия за специалност „Медицина“. Медицински университет – Плевен е първото висше медицинско училище в страната, което въведе провеждането на предварителни изпити за „Медицина“ и другите бакалавърски специалности. Целта е, от една страна, кандидатите да придобият представа за трудността на изпитите и да се адаптират към условията на провеждането им, а от друга – при получен висок резултат, да участват с него в класирането за желаните специалности. За бакалавърските специалности зрелостниците могат да кандидатстват или с държавен зрелостен изпит по биология, или с тест по биология, а също и по двата начина с избор на по-високата получена оценка. За „Медицина“ се полагат конкурсни изпити по биология и химия, отново с участие в класирането с по-високата оценка от двете изпитни сесии – предварителна и редовна. През тази година Ръководството доразви решението си да промени формата на конкурсните изпити по биология и химия за специалност „Медицина“ в посока изцяло към тестово изпитване. Целта е да се подбират мислещи кандидати чрез прекратяване на практиката учебният материал по биология и химия да се възпроизвежда механично с развиване на теми.

За пореден път висшето училище предложи непроменен брой места за прием по държавна поръчка на български студенти за новата академична 2016/2017 година. В същия размер се запазват и таксите на обучение на новопретите студенти. Университетът ще приеме общо 394 нови студенти, от които 294 в редовна форма на обучение и 100 в задочна. От тях 74 ще бъдат студентите в специалностите, водещи до придобиване на степен „Професионален бакалавър“ към Медицинския колеж – „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Социални дейности“. Предложените места по държавна поръчка за бакалавърските специалности са общо 130 – за „медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Опазване и контрол на общественото здраве във факултет“ „Обществено здраве“; както и за „Медицинска сестра и акушерка“ във факултет „Здравни грижи“. Местата за бъдещи лекари са 90 по държавна поръчка, като висшето училище признава за конкурсна оценка отличния резултат над 5,50 от олимпиади по биология и химия.

Оценките от конкурсните изпити по биология и химия за „Медицина“ ще важат и за първия прием от 30 места по държавна поръчка за специалност „Фармация“, който ще бъде обявен за редовната изпитна сесия.

" }-->

Коментари