Публикация

Столична община предостави сграда на НПО за изграждане на Национален пациентски център

Интервю с Веселина Стефанова – мениджър проекти към Национална Пациентска Организация в рамките на изложението „ЗОНА ЗДРАВЕ” – Бургас


През 2015 г. Столичен общински съвет предостави за безвъзмездно ползване на НПО части от бивше училище за изграждане на Национален пациентски център. Сградата се намира в сърцето на София и предоставя възможност за разгръщане дейността на НПО и нейните организации членки. Част от плановете ни за Пациентския център включват превръщането на физкултурния салон и прилежащите спортни площадки в място за спорт на деца и хора с увреждания. В Центъра ще бъде изградена и библиотека, пригодена за хора със зрителни и други увреждания. В информационния център, всички пациенти и техните близки ще могат да получат информация за правата си, възможност за безплатни изследвания, възможности за лечение в чужбина, включване в програми за клинични проучвания и много други.

Освен дейностите, свързани пряко със здравеопазването, искаме самата сграда да бъде „зелена“ – предвиждаме въвеждане на всички модерни мерки за енергийна ефективност, поставяне на соларни панели, озеленяване със специална растителност, която поглъща максимално много вредни емисии. Решихме да направим „зелена“ сграда, тъй като замърсяването на въздуха е едно от най-големите предизвикателства, пред които се изправят големите градове, а борбата с това замърсяване е ключ към ограничаването на редица заболявания, като ХОББ, астма. Това ще е нашият принос за по-чиста градска среда и ще е екологично чисто място за пациенти.

НПО ще кандидатства по този проект към Националния доверителен екофонд за финансиране на мерките за енергийна ефективност на сградата. За да можем да кандидатстваме към Фонда обаче се нуждаем от 50 000 лв. Средствата се необходими за направата на архитектурни планове (вкл. архитектура, ВиК, Ел., количествено-стойностни сметки, мерки за ЕЕ и др.), архитектурно и енергийно обследване, администрация на проекта и др.

В момента се опитваме да съберем тези 50 000 лв., като всеки който желае да се включи в инициативата е добре дошъл и ще приемем с радост партньорства и всякаква помощ - от индивидуално дарение, финансово и материално, до участие в проектирането, изпълнението и оборудването.

За щастие вече имаме две компании, които са обещали подкрепа за проекта, но средствата, които те ще ни предоставят, няма да бъдат достатъчни за покриване на цялата нужна сума.

Имаме отворена набирателна сметка, видна на нашия сайт , а справки за събраните и изразходвани суми се публикуват също там, при пълна прозрачност, можем да дадем справка по всяко време за всеки, който пожелае.

Ако желаете да станете партньор по проекта Национален пациентски център, можете да се свържете с нас тук.

Коментари