Публикация

Известен интервенционален радиолог демонстрира сложни ендоваскуларни процедури в „Александровска”

Доц. Кухел има голям опит в третирането на извънкоронарни лезии и в екип със завеждащ Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ доц. Добрин Василев, ще извърши сложни инвазивни процедури за лечение на периферниартериалнистенози при пациенти с исхемия на долните крайници


В периода 11-12.04.2016г., по покана на екипа на кардиологичната клиника, в УМБАЛ „Александровска” гостува доц. д-р Димитри Кухел – интервенционален радиолог с международна известност, началник на Клиничния институт по рентгенология при Университетски клиничен център – Люблянаи президент на Словенското дружеството по рентгенология.

Доц. Кухел има голям опит в третирането на извънкоронарни лезии и в екип със завеждащ Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ доц. Добрин Василев (на снимката), ще извърши сложни инвазивни процедури за лечение на периферниартериалнистенози при пациенти с исхемия на долните крайници.

„Хроничната артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК)се получава в следствие на натрупване на атеросклеротични плаки в съдовете, което нарушава тяхното кръвоснабдяване, коментира доц. Василев. Плаките предизвикват бързо спиране на кръвотока през кръвоносния съд и оттам на притока на кислород, при което съда се уврежда или загива. Истинското лечение е навременното отпушване на съда или ендоваскуларна терапия, чрез балонна ангиопластика и/или вътресъдово протезиране (поставяне на стент). Това намалява значително честотата на усложненията, които понякога могат да бъдатфатални, като гангрена, некроза и ампутация на крайника, както и честотата на повторните стенози и необходимостта от повторна интервенция”.

В световен мащаб около 60% от ендоваскуларните процедури се извършват на коронарните артерии, а останалите 40% - на всички останали: мозъчни, бъбречни, на крайниците, аортата и др. Най-застрашени са диабетиците и пушачите.

Доц. Василев допълни, че с методите за интервенционално лечение на стеснение на съдове извън сърцето се постига дългосрочна проходимост, пациентите напускат болницата по-скоро и се възстановяват по-бързо, процедурите са по-малко болезнени, с минимална кръвозагуба и с по-малък риск от усложнения, в сравнение с традиционните хирургични методи, тъй като разрезите са по-малки. Освен това, при ендоваскуларните процедури не е необходима пълна анестезия, което спестява на пациентите рисковете от нея и прави порцедурите възможни при болни с тежки съпътстващи заболявания, които са противопоказани за традиционно хирургично лечение поради висок оперативен риск. Това е причината много често пациентите сами да предпочитат ендоваскуларните методи на лечение пред конвенционалната хирургия.

Заедно със своите български колеги от Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска” доц. Кухел ще обсъди лечението на критични илио-феморални стенозии ще демонстрира техники на живо.Дискусията и демонстрацията от ангиографската зала ще бъдат отворени за медиите. Начало 10.00ч., Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”.

Коментари