Публикация

Феталната медицина: какво могат да ни покажат високоспециализираните ултразвукови прегледи, което обичайната ехография при акушер-гинеколога „не вижда”

Бременността може да бъде един от най-прекрасните периоди от живота на една жена и двойка, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете.


Бременността може да бъде един от най-прекрасните периоди от живота на една жена и двойка, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Целите пред проследяването са свързани със запазване на бременността, грижа за здравето на майката и плода и предотвратяване на усложненията, свързани с износването и появата на бял свят на новия живот. На свой ред прецизното проследяване при квалифицирани лекари, разполагащи с необходимото модерно ултразвуково оборудване и качествена клинична лаборатория, е ключово за безпроблемното развитие на всяка една бременност и раждането на живо и здраво бебе.

Днес, надлежното проследяване и добрата пренатална грижа значително подобряват качеството на бременността и вероятността за раждането на здраво и доносено бебе. В хода на цялата бременност се следи състоянието на майката, търсят се промени, които биха могли да доведат до преждевременно раждане или развитие на високо-рискова бременност, дават се съвети и се назначава лечение при наличие на оплаквания от страна на бременната жена. Все по-голямо внимание обаче се насочва и към грижата за плода, чийто растеж и развитие се наблюдава внимателно от подготвени специалисти, екипирани с високотехнологична ултразвукова апаратура. В световен план се развива една иновативна медицинска специалност, полагаща грижи за най-малките пациенти още в корема на мама – феталната медицина. За радост в последните години бременните жени у нас могат да се възползват от грижите на родни фетални специалисти, сертифицирани на европейско ниво. Така изключително важни за хода на бременността и развитието на плода високоспециализирани прегледи като първи триместър скрининг тест, фетална морфология и късна фетална морфология с доплерово изследване вече не се извършват само проформа, а се поемат от лекари, които са преминали през няколко годишно обучение във водещи на световно ниво школи по фетална медицина. Благодарение на техните усилия български пациенти могат да се възползват, както от важните за надлежното проследяване на всяка бременност високоспециализирани ултразвукови изследвания за здравето на плода, така и от най-иновативните оперативни техники на нуждаещите се бебета още в майчината утроба.

Съвременните тенденции и наложения в Европа модел на майчино-фетално здравеопазване изискват грижата за бъдещата майка и носеното от нея дете да се подели в партньорство между проследяващия акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина. Високоспециализираните ултразвукови прегледи при феталния специалист изискват сериозна подготовка и познания и се извършват на модерна ехографска апаратура със специални технически характеристики. Тези прегледи се провеждат в точно определени срокове от бременността, като дават много детайлна информация за липсата на генетични увреждания, за формирането на органите и за цялостното здраве на развиващото се бебе, която не може да бъде получена чрез рутинната ултразвукова диагностика при проследяващия АГ лекар.

Препоръчително е всяка бременна жена да направи поне три специализирани изследвания при сертифициран специалист по фетална медицина през 9-те месеца.

Първият такъв преглед е в периода 11-13 гестационна седмица (г.с.), когато се прави първи триместър скрининг тест за хромозомни аномалии. Чрез този скрининг се получава важна информация за нормалното развитие на плода и самата бременност още в самото й начало.

Чрез първи триместър скрининг теста се определя риска на плода за тризомия 21 (Даун синдром ), тризомия 18 (Едуардс синдром ), тризомия 13 (Патау синдром). Самият преглед включва ултразвуково изследване на плода за измерване на „течността зад вратлето на бебето” (нухална транслуценция), назалната кост, изследване на дясната сърдечна клапа и малък съд в черния дроб (дуктус венозус) заедно със вземане на кръвно изследване на бременната за измерване на две субстанции, продукти на плацентата (free β-hCG и PAPP-A). Параметрите от ултразвуковата диагностика и резултатите от изследването на майчината кръв се комбинират в специализирана софтуерна програма и се изчислява рискът за тризомии 21, 18, 13. Ултразвукото изследване на нухалната гънка с тестът за хромозомни аномалии в първи триместър могат да открият отклонение при 90-95% от плодовете с посочените тризомии. Изследването се препоръчва при всички бременни в посочения период, както при едноплодна, така и при двуплодна бременност. Освен, че дава информация за риска от хромозомни аномалии, тестът спомага за откриването големи анатомични дефекти при плода. При високо-рискови пациентки за раждане на дете с аномалии може да се пристъпи както към инвазивни изследвания като хорионбиопсия и амниоцентеза, така и към модерните неинвазивни тестове за изследване на фетална ДНК без никакъв риск за загуба на бременността. Прегледът в 11-13 г.с. дава възможност на специалистите по фетална медицина да предоставят на бременната и на проследяващия я лекар детайлна информация от анеуплоидния скрининг, както и данни за структурни дефекти на развиващото се бебе и за цялостния риск от неблагоприятно развитие на бременността.

Следващият препоръчителен ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в периода 19-23 г.с. Това е времето, когато се извършва ехографското изследване за фетална морфология на плода. Феталният специалист преглежда подробно развитието на плода, за да се изключат всякакви структурни дефекти. Чрез феталната морфология специалистите и бъдещите родители се уверяват, че сърцето, лицето, ръчичките и крачетата, както и цялата анатомия на бебето са се развили правилно. Допълнително се проверява нормалното функциониране на плацентата и се прави прогноза за възможен риск от преекпламспия или от развитие на малък за гестационната възраст плод. В случаите, които се установи последното, специалистите по фетална медицина правят препоръка за родоразрешение и прогноза за дългосрочните шансове за правилно неврологично развитие на бебето.

Последният ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в 30-32 г.с. Тогава се извършва т.нар. късна фетална морфология с доплерово изследване, чрез която се оценява доброто общо състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика, даваща информация на кръвотока в различни съдове на развиващото се бебе, на пъпната връв и маточните артерии. По време на този преглед отново се прави оценка на различните органи и системи на плода. В този срок на бременността се извършва оценка как се чувства бебето в майчината утроба и се установява, ако има някакви усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия акушер-гинеколог или екипът, който ще води раждането.

Описаните три прегледи при специалист по фетална медицина са препоръчителни да се извършат от всяка бременна жена. Освен тях при необходимост може да се проведе и четвърти високоспециализиран преглед – фетална ехокардиография. Чрез нея се изследва позицията, размера, структурата, функцията и ритъма на сърцето на бебето, намиращо се в майчината утроба. Изследването използва двуизмерна ехокардиография (2D), доплер за оценка кръвотока през сърдечните клапи и съдове, цветно кодиран доплер, визуализиращ различни цветове на монитора за по-точно определяне посоката на кръвотока. Пренаталната диагностика на вродените сърдечни аномалии дава възможност да се предотвратят част от усложненията, свързани с по-късното поставяне на диагноза след самото раждане. Изследването се препоръчва при аномалии на сърцето на плода, установени по време на рутинен ултразвуков преглед от акушер-гинеколог, при фамилна обремененост, при нарушения на сърдечната честота на плода или ритъма, при аномалия на друга основна система от органи, при заболявания на бременната като диабет, фенилкетонурия и други, както и при прием на някои лекарства от жената по време на бременността, при хромозомни аномалии, свързани с вродени сърдечни заболявания. Най-подходящото време за извършване на цялостна фетална ехокардиография е 18-22 гестационна седмица.

Описаните прегледи при специалист по фетална медицина са интегрална част от качественото проследяване на една бременност. Те дават голямо спокойствие, както на самата бременна жена и двойката, така и на проследяващия акушер-гинеколог, че бременността протича нормално, а бебето се развива добре.

" }-->

Коментари

Препоръчват ли се тези прегледи в някакви "гайдлайни" за проследяване на бременност?