Публикация

Инициатива за иновативни лекарства ще ускори достъпа на пациентите до по-ефективни и безопасни терапии

Инициатива за иновативни лекарства (Innovative Medicines Initiative - IMI) е най-голямото публично-частно партньорство в областта на здравеопазването в Европа, целящо ускоряване на разработването на по-ефективни и безопасни лекарства.


Инициатива за иновативни лекарстваIMI е общо начинание на Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) с бюджет над 5 милиарда евро между 2008 и 2024 година. Половината от тези средства се предоставят от Европейската комисия чрез европейските фондове, а другата половина е принос на научноизследователските фармацевтични компании, които инвестират времето на своите изследователи, осигуряват лаборатории и апаратура.

IMI способства осъществяването на съвместни научно-изследователски проекти и изгражда мрежа от експерти, представители на академична­та общност и индустрията, като цели ускоряването на иновацията във фар­мацевтичния сектор в Европа.

Директорът на ARPharM, Деян Денев отбеляза, че събитието има за цел да предостави практическа информация на българската медицинска общност относно Инициативата. IMI има за цел да помага за ускоряване на развитието на нови лекарства и нови методи за лечение в различни области.

В момента в рамките на Инициативата са открити над 60 проекта. Изследователи от цяла Европа обединяват усилията си, търсейки решения на специфични здравни проблеми като неврологичните заболявания (болест на Алцхаймер, шизофрения, депресия, хронична болка и аутизъм), инфекциозни болести (антимикробнатарезистентност и Ебола), диабет, заболявания на белия дроб, онкология, туберкулоза, затлъстяване, използване на стволови клетки за нови лекарства и др. 

Целта на проектите е да се ускори научноизследователската дейност и достъпа на пациентите до нови лекарства, нови лечебни и диагностични методи, да се подобри лекарствената безопасност, да се изследва действието на лекарствата върху организма.

В събитието участваха д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването,Катарина Ангрош, зам.-директор по научната дейност към Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), д-р Хю Лаверти, ръководител на научните операции в „Инициатива за иновативни лекарства“, Деян Денев, директор на ARPharM и доц. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). България трябва да стане по-активна във втората вълна по инициативата с проекти и така да стане част от научните изследователи в Европа, коментира Зоя Паунова, председател на Асоциацията на научноизследователските компании у нас. Партньори по инициативата, които биха могли да получат финансиране, по думите на Катарина Ангрош могат да бъдат университети, научноизследователски дружества, клинични специалисти, пациeнтски организации, неправителствени организации.

Коментари