Публикация

Споразумение с Франция в сферата на здравеопазването


Страната ни ще си сътрудничи с Франция в области като организация и финансиране на болничните заведения, електронизация на здравната система, достъп до медицинско обслужване и акредитация на лечебните заведения.

Днес правителството одобри проекта на споразумение между двете страни в областта на здравеопазването.

С подписването му за първи път сътрудничеството в тази сфера с Франция ще бъде поставено на договорно правна основа. Досега то се осъществяваше основно чрез конференции и обмен на специалисти в областта на трансплантациите, болничния мениджмънт и грижите за деца със специални нужди.

Страните ще обменят информация по най-важните теми и проекти в областта на общественото здраве, както и за подобряване координацията на управлението на здравните рискове в общоевропейски план.

 

Коментари