Публикация

БЛС стартира дебат за социално значимите заболявания

Промяната в модела на здравеопазване ще е акцент на II научно-практическа конференция на организацията


Българският лекарски съюз слага началото на дебат за социално значимите заболявания. Темата ще бъде акцент на Втората научно-практическа конференция на съсловната организация, която ще се проведе от 13 до 15 май в Несебър.

„Нека и втората ни конференция премине под знака на елитарната медицина, нека говорим за социално значимите заболяваания като фактор за качеството на живот и незаменим показател за обществената значимост на нашата професия”, призова д-р Венцислав Грозев, председател на УС на БЛС. Във форума ще участват емблематичните за терапевтичните направления специалисти.

Конференцията ще бъде организирана в 10 модула. В направление „Спешна медицина” ще бъдат коментирани възможностите за осигуряване на равнопоставен и навременен достъп на пациентите до спешна извънболнична и болнична помощ. Тема на дебат ще бъде текучеството на персонала в спешно отделение и мерките за задържане на кадрите.

В модул „Кардиология и кардиохиругия” акцентите са риск и превенция на фамилна хиперхолестеролемия, сърдечна недостатъчност, субклинична атеросклероза, модерно ендоваскуларно лечение на заболявания на аортата. Ще бъдат засегнати теми като клапна корекция, съвременното лечение на сърдечната недостатъчност, предизвикателствата в хирургичното и хибридното лечение на дисекациите и аневризмите на гръдната аорта.

Хирурзите ще дебатират оперативното лечение при едни от най-масовите диагнози като рак на стомаха, рак на дебелото и правото черво, на млечната жлеза, на белия дроб. Ще се загнат теми като механичен иктер в следствие на онкозаболява и хирургично лечение на в болестно затлъстяване.

Модул „Медицинска онкология” ще засегне 

съвременните подходи при химиотерапия при рак на млечната жлеза

таргетно лечение при метастазирал рак на дебелото и правото черво, а модул „Лъчетерапия” включва проблемите за навременното лъчелечение в България, лъчетерапията при менингиоми на ЦНС и зрителния нерв, апаратурните възможности за облъчване при карцином на гърда.

Невролозите ще коментират деменциите, ранната диагностика на паркинсон, рисковите фактори за исхемичен мозъчен инсулт, сънната апнея, както и нарастването на активната възраст като медико-социален проблем.

За неврохирурзите акцентите са съвременните методи в лечението на мозъчносъдовите заболявания, мозъчните тумори, ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовата патология.

Психиатрите ще представят новите тенденции в разбирането на психичните заболявания.

В модул „Клинична токсикология” акцентите са съвременно терапевтични подходи, проблеми при суицидни опити при деца, наркотичните интоксикации.

Ендокринолозите ще се запознаят с новостите в лечението на захарния диабет тип 2, на ендокринните хипертонии, синдрома на поликистозните яйчници и остеополозата.

В рамките на конференцията съсловната организация ще обсъди промяна на модела на здравеопазаване. 

Цялото съсловие днес има нужда от сериозни промени

които да гарантират истинското място на лекарите в системата”, твърди д-р Грозев.

За първи път ще бъде представена стратегията на БЛС за електронно продължаващо медицинско обучение , което ще се реализира чрез социалната платформа за здравеопазване CredoWeb.

Все още има възможност за регистрацияТУК

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Здравна политика БЛС CredoWeb лекарски съюз конференция на БЛС конференция в Несебър социално значими заболявания нов модел на здравеопазване електронно продължаващо обучение

Прикачени файлове

Пълната програма на събитието

Коментари