БЛС стартира дебат за социално значимите заболявания
Български лекарски съюз (БЛС)
Български лекарски съюз (БЛС)
Организация
БЛС стартира дебат за социално значимите заболявания

БЛС стартира дебат за социално значимите заболявания

Промяната в модела на здравеопазване ще е акцент на II научно-практическа конференция на организацията

Българският лекарски съюз слага началото на дебат за социално значимите заболявания. Темата ще бъде акцент на Втората научно-практическа конференция на съсловната организация, която ще се проведе от 13 до 15 май в Несебър.

„Нека и втората ни конференция премине под знака на елитарната медицина, нека говорим за социално значимите заболяваания като фактор за качеството на живот и незаменим показател за обществената значимост на нашата професия”, призова д-р Венцислав Грозев, председател на УС на БЛС. Във форума ще участват емблематичните за терапевтичните направления специалисти.

Конференцията ще бъде организирана в 10 модула. В направление „Спешна медицина” ще бъдат коментирани възможностите за осигуряване на равнопоставен и навременен достъп на пациентите до спешна извънболнична и болнична помощ. Тема на дебат ще бъде текучеството на персонала в спешно отделение и мерките за задържане на кадрите.

В модул „Кардиология и кардиохиругия” акцентите са риск и превенция на фамилна хиперхолестеролемия, сърдечна недостатъчност, субклинична атеросклероза, модерно ендоваскуларно лечение на заболявания на аортата. Ще бъдат засегнати теми като клапна корекция, съвременното лечение на сърдечната недостатъчност, предизвикателствата в хирургичното и хибридното лечение на дисекациите и аневризмите на гръдната аорта.

Хирурзите ще дебатират оперативното лечение при едни от най-масовите диагнози като рак на стомаха, рак на дебелото и правото черво, на млечната жлеза, на белия дроб. Ще се загнат теми като механичен иктер в следствие на онкозаболява и хирургично лечение на в болестно затлъстяване.

Модул „Медицинска онкология” ще засегне 

съвременните подходи при химиотерапия при рак на млечната жлеза

таргетно лечение при метастазирал рак на дебелото и правото черво, а модул „Лъчетерапия” включва проблемите за навременното лъчелечение в България, лъчетерапията при менингиоми на ЦНС и зрителния нерв, апаратурните възможности за облъчване при карцином на гърда.

Невролозите ще коментират деменциите, ранната диагностика на паркинсон, рисковите фактори за исхемичен мозъчен инсулт, сънната апнея, както и нарастването на активната възраст като медико-социален проблем.

За неврохирурзите акцентите са съвременните методи в лечението на мозъчносъдовите заболявания, мозъчните тумори, ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовата патология.

Психиатрите ще представят новите тенденции в разбирането на психичните заболявания.

В модул „Клинична токсикология” акцентите са съвременно терапевтични подходи, проблеми при суицидни опити при деца, наркотичните интоксикации.

Ендокринолозите ще се запознаят с новостите в лечението на захарния диабет тип 2, на ендокринните хипертонии, синдрома на поликистозните яйчници и остеополозата.

В рамките на конференцията съсловната организация ще обсъди промяна на модела на здравеопазаване. 

Цялото съсловие днес има нужда от сериозни промени

които да гарантират истинското място на лекарите в системата”, твърди д-р Грозев.

За първи път ще бъде представена стратегията на БЛС за електронно продължаващо медицинско обучение , което ще се реализира чрез социалната платформа за здравеопазване CredoWeb.

Все още има възможност за регистрацияТУК

Прикачени файлове

Пълната програма на събитието

Мнения