Публикация

Симпозиум "Клинична лаборатория в спешната медицина" стартира на 23 април

Форумът ще се проведе в аула МАКСИМА на УМБАЛ "Св. Екатерина"


Съюзът на българските медицински дружества, МУ-София, Катедрата по спешна медицина, Дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по спешна медицина и Българското дружество по клинична лаборатория организират симпозиум на тема "Клинична лаборатория в спешната медицина". Той ще се проведе на 23 април в аула МАКСИМА на УМБАЛ "Св. Екатерина". Сред акцентите на форума са ролята на биомаркерите при спешни кардиологични състояния, нови биомаркери за ранно диагностициране на остро бъбречно увреждане и др. Ще бъдат представени интересни клинични случаи, които са гранични за практиката на спешните лекари, кардиолозите и специалистите по клинична лаборатория.

Официалната покана и програмата - виж в прикачените файлове

Прикачени файлове

ПОКАНА ЗА ФОРУМА
ПРОГРАМА ЗА ФОРУМА

Коментари