Публикация

Дясно сърце е темата на Дните на ехокардиографията – София 2016

Лекциите са за модерните начини на изследване на дясна камера – триизмерна ехокардиография, спекъл тракинг като възможности за анализиране на ранните нарушения в миокардната кинетика, за ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография


Интервюто е по повод стартиращите на 15 април Дни на ехокардиографията в София.

Доц. Христова, какъв е фокусът на тазгодишните Дни на ехокардиографията?

За втори пореден път от 15 до 16 април в София ще се проведат Дни на ехокардиографията – София 2016, а основната тема е Дясно сърце. Тази година събитието е съвместно с Фондацията по неинвазивна диганостика в кардиологита и с помощта на фармацевтична фирма Гедеон Рихтер се осигуряват три образователни гранта. Последната сесия е с участието на млади колеги от цялата страна. Те ще презентират различни клинични случаи, а тримата, които се представят най-добре, ще бъдат отличени. Първата награда е посещение на Европейския конгрес по ехкардиография в Германия през декември 2016 г., втората е учебник, подписан от един от лекторите – проф. Томас Биндер, който ще участва тази година в програмата и третата награда е петдневен курс обучение в елитна ехокардиографска лаборатория. Предполагам, че ще изберат Национална кардиологична болница, където е стартирала неинвазивната диагностика в България и в момента се намира единствената сертифицирана по Европейските стандарти ехокардиографска лаборатория .

Към кого е насочено събитието в София?

Събитието е насочено към кардиолози, към специализанти по кардиология и работещи неинвазивна диагностика кардиолози. Проблематиката за дясно сърце засяга както деца, така и възрастни. Дясната камера е предмет предимно на вродените пороци в детската възраст, поради което част от сесиите са насочени към вродените пороци . Колегите щи имат възможността да се запознаят с известни лектори от Империал Колидж , Роял Бромтом хоспитал, както и да чуят отново д-р Кристина Чачева, специалист по фетална ехокардиография. Така колегите ще бъдат запознати с абсолютно всичко, което касае дясната камера - от феталната морфология през вродените пороци в детската възраст до наследствените и придобитите заболявания при възрастни , какво е поведението и лечението при тези пациенти.

Каква проблематика обхваща понятието „Дясно сърце“?

Дясно сърце е едно огромна тема, обхващаща не само дясната камера и дясното предсърдие, но и прилежащите към тях клапи и съдове. Хемодинамиката в дясното сърце е доста различна от този в ляво.

Голяма част от детската патология засяга предимно дясното сърце, а успехите на детската кардиохирургия у нас дават възможност на тези деца да оцелеят и да бъдат една доста голяма група с пороци при възрастните кардиолози.

Защо работната група избра „Дясно сърце“ като тема на дните?

Темите на Дните по ехокардиография се избират според интересите на колегите. Миналата година темата беше за болестите на аортата и аортната клапа, а следващата година ще бъде за кардиомиопатии.

Ще разкажете ли малко повече за гост лекторите?

На Дните на ехокардиографията в София ще има доста широко присъствие на наши и чужди лектори. Тази година гостите ни идват от елитни клиники в Лондон, където се занимават с вродени пороци и пулмонална хипертония, от Германия, Белгия, Австрия, от Кливланд Клиник – те ще разкажат за съвременните ехокардиграфски методи за оценка на дясно сърце и приложението на другите образни методи като ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография и др. на дясно сърце. Благодаря на всички български лектори, които се включиха в тази специфична тематика. Интересът къв събитието е и сред младите колеги - миналата година бяха представени само 6 клинични случая, а тази година - 10.

Какво ново ще научат участниците във форума?

Интересното тази година е, че по време на дните ще бъде засегната абсолютно всяка неинвазивна образна методика. Ще говорим за модерните начини на изследване на дясна камера – триизмерна ехокардиография, спекъл тракинг като възможности за анализиране на ранните нарушения в миокардната кинетика, за ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография. Имаме и теми, посветени на колаборацията между инвазивните и неинвазивните кардиолози. Целта е да изясним какво се получава при разминаването на данните на инвазивната и неинвазивната кардиология, къде е истината за ранната диагностика. Не на последно място ще разгледаме и тенденцията за лечение на някои от вродените и придобити заболявания – не само оперативното, но и възможностите на медикаментозно лечение на пулмоналната хипертония.

От миналата година работната група по ехокардиография раздава на доайените в обастта на ехокардиографията по един грант за това, че са допринесли за развитието на ехокардиографията. Искам да отбележа, че работата, която свърши работната група за последните 7-8 г. е много голяма. Тази година Европейската асоциация ни делегира възможността да имаме собствена българска сесия на Европейския конгрес по ехокардиография на 7-10 декември 2016 г. в Лайпциг.

Каква е ролята на новите технологии в неинвазивната диагностика?

Безспорна е ролята на новите технологии, които навлизат в неинвазивната диагностика. За разлика от преди година-две, сега дясната камера може да се анализира вече по време на самото изследване на пациента, докато той е още на леглото. Не е необходимо да го изпращаме на ангиография, за да се установи диагнозата, а това вече можем да направим с много повече достоверност и неинвазивно.

Има ли в България достатъчно добре подготвени специалисти в тази област?

Може да се отбележи, че през последните години тенденцията е нивото на кардиолозите ехографисти в България да се изравнява с европейското. Благодарим на всички фирми, които ни подкрепиха в нашите усилия и начинания. Тръгна успешно училището по ехокардиография за специализанти, където в продължение на 3 дни се минава основен курс по фундаментална ехокардиография,като идеята е това да се продължи в две сесии всяка година – пролет и есен. Имаме курсове за напреднали и за експертно ниво по ехокардиография. През последните години се предлагат курсове и за миокардните деформации, тъканен доплер , спекъл тракинг и триизмерна ехокардиография. Интересът към самоусъвършенстване на колегите е извънредно голям. Ехокардиографското изследване вече не е само вземане на размери, а преди всичко хемодинамика.

Бихте ли разказали малко повече за работната група, която организира дните?

Работната група по ехокардиография, която организира всички тези събития, има дълга история повече от 15 години. Тя е част от Дружеството на кардиолозте в България. По примера на Европейската асицияциа по неинвазивна диагностика ,от миналата година и нашата работна група по ехокардиография е с ново наименование , а именно РГ по неинвазивна диагностика в кардиологията. За да осъществяваме всички наши начинания и за да подпомагаме младите колеги, ръководството на групата учреди Фондация, чрез която се събират средства, с които да се организират форуми и преди вскичко обучение на младите колеги у нас и в чужбина.

Чува ли с гласът на българските специалисти в чужбина?

България е значително добре представена на Европейския форум по ехокардиография. Стъпихме и на Американската екофардиографска асоциация. За младите колеги до 35 г. се предлагат доста образователни грантове към Европейската асоциация по ехокардиография. Моят призив към тях е да отварят по-често страниците на работната група, на Фондацията и на Европейската асоциация. Там ще намерят много възможности за усъвършенстване във всекидневната практика. Ако допреди 10 г. имахме спорадично участие от 2-3 души, миналата година бяхме представени от 15 участия на Европейския конгрес по ехокардиография, включително и с постери.

Признание за България е, че страната ни беше одобрена да бъде домакин на 24-ия Световен конгрес по ехокардиография под ръководството на проф. Навин Нанда. Той ще се проведе от 17- до 20 май 2018 г. в курорта Албена.

Автор на интервюто Илияна Ангелова 

В прикачения по-долу файл можете да намерите програмата.

Прикачени файлове

Програма на Дни на ехокардиография...

Коментари