Публикация

МУ-Варна бе домакин на „Варненски невроотологични дни"

На 8 и 9 април 2016 г. МУ-Варна бе домакин на втория научно-практически форум „Варненски невроотологични дни", който се проведе под патронажа на Ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов


 МУ-Варна бе домакин на „Варненски невроотологични дни

На 8 и 9 април 2016 г. МУ-Варна бе домакин на втория научно-практически форум „Варненски невроотологични дни", който се проведе под патронажа на Ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов. В международния форум взеха участие над 60 лекари, дентални медици, специализанти, студенти и мениджъри, а сред чуждестранните лектори се открояваха и уважавани професори от Германия, Швейцария, Турция и Египет.

Във фокуса на обсъждане бяха съвременните методи и новости, свързани с шума в ушите, регенерация на слуховия нерв, вестибуларни, офталмологични и дентални проблеми. По време на форума бяха представени съвременни лекарствени средства, както и мениджърски подходи при управление на нови центрове, свързани с отологията, невроотологията и невроофталмологията.

На заседание на Черноморското отологично и невроотологично дружество се взе решение първият симпозиум на дружеството да се проведе през септември 2017 г. във Варна.

Коментари