Публикация

ПРЕЦЕЗИРАТ СЕ УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С НЗОК ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

ПРЕЦЕЗИРАТ СЕ УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С НЗОК ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ


Във връзка с предложение на „Сдружение на общинските болници в България“ при изпълнение на клинични пътеки с №№ 16 „Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение“, № 27 „Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик“, № 29 „Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация“, № 33 „Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения“, № 35 „Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст“, № 36 „Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик“, № 49 „Бронхиолит при лица в детската възраст“, № 50 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза“, № 51 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“, № 52 „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив“, № 160 „Нерадикално отстраняване на матката“, № 162 „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи“, № 163 „Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи“, № 164 „Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената“ и № 165 „Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход“, № 177 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години“, № 183 „Оперативни процедури при хернии с инкарцерация“, № 184 „Конвенционална холецистектомия“, № 195 „Оперативно лечение при остър перитонит“ и № 196 „Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси“ само в условия на спешност и по медицинска целесъобразност в интерес на пациента се допуска изпълнение от лечебни заведения за болнична помощ, които в разрешението си за осъществяване на лечебна дейност имат отделение по анестезия и интензивно лечение от I-во ниво на компетентност в изпълнение на стандарт по „Анестезия и интензивно лечение“. Договор при тези условия ЛЗБП може да сключи само в случай, че на територията на населеното място няма друго лечебно заведение, сключило договор по тези клинични пътеки и при осигурен договор с ЛЗБП, в които функционират ОАИЛ/КАИЛ от II-ро или III-то ниво на компетентност.

Коментари