НЗОК ЗАПЛАЩА НА АПТЕКИТЕ СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 01.-15.03.2016 Г.
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
НЗОК ЗАПЛАЩА НА АПТЕКИТЕ СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 01.-15.03.2016 Г.

НЗОК ЗАПЛАЩА НА АПТЕКИТЕ СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 01.-15.03.2016 Г.

ИЗВЪРШВАТ СЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА М. МАРТ 2016 Г.

НЗОК УВЕДОМЯВА, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА М. МАРТ 2016 Г.

Реклама

Мнения