Публикация

НЗОК ЗАПЛАЩА НА АПТЕКИТЕ СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 01.-15.03.2016 Г.

НЗОК ЗАПЛАЩА НА АПТЕКИТЕ СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 01.-15.03.2016 Г.

НЗОК УВЕДОМЯВА, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА М. МАРТ 2016 Г.

Коментари