Публикация

НЗОК ЗАПЛАЩА НА АПТЕКИТЕ СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 01.-15.03.2016 Г.

ИЗВЪРШВАТ СЕ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА М. МАРТ 2016 Г.


НЗОК УВЕДОМЯВА, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА М. МАРТ 2016 Г.

Коментари