Публикация

Болница "Света София" разполага с нов реанимационен апарат


Неонатологичното отделение на Специализираната акушеро-гинекологична болница
за активно лечение „Света София” в столицата получи реанимационен апарат, като част от инициативата „Шанс за живот, шанс за нови спомени”.

Дареният апарат (Neopuff) подобрява качеството на грижата за новородени, които имат затруднения с дишането: недоносени, новородени с различни патологични състояния или тежки родови травми.

Апаратът се използва в реанимационната практика при новородени, чието състояние изисква апаратно дишане. Той осигурява оптимално подаване на газове в белите дробове на новороденото, като поддържа постоянни дихателни налягания.

Статистиката от болницата сочи, че има тенденция за повишаване броя на недоносените деца през последните години.

През 2008г. броят на недоносените деца и децата с тегло под 1500 гр. се увеличава в сравнение с предходни години. Общият брой на всички новородени деца, регистрирани в болницата през 2008г., е 4204, от които 289 са недоносени.


Дарението ще спомогне за адекватната първична реанимация на рискови новородени - както в родилна зала, така и при транспортиране на тези, които имат нужда от апаратна вентилация.

Коментари